Publicerad: 2011-10-18 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-19 14:12

Skiftarbete i tonåren ökar risken för MS

Svenska forskare har upptäckt en koppling mellan skiftarbete och ökad risk att utveckla multipel skleros, MS. De som arbetat utanför kontorstid före 20 års ålder kan löpa ökad risk att utveckla MS på grund av sömnbrist och störningar av den biologiska klockan. Resultatet av denna nya studie publiceras i Annals of Neurology.

Tidigare forskning har visat att skiftarbete – nattarbete eller roterande skift – ökar risken för hjärtkärlsjukdomar, sköldkörtelhormonsjukdomar och cancer. Skiftarbete kan orsaka sömnbrist och störning av den biologiska klockan. Detta tros i sin tur orsaka störd melatonininsöndring och ökade inflammatoriska responser, vilket kan orsaka olika sjukdomstillstånd. MS är en inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet som innefattar autoimmuna mekanismer. Därför var fokus för den aktuella studien att undersöka om skiftarbete är kopplat även till utveckling av MS.

Anna Karin Hedström och kollegor från Karolinska Institutet i Stockholm har analyserat data från två populationsbaserade studier. Den ena studien omfattade 1 343 nydiagnostiserade fall av MS och 2 900 kontrollpersoner som inte hade MS. I den andra studien ingick 5 129 personer som fått diagnosen MS för mer än ett år sedan samt 4 509 kontrollpersoner. Forskningsteamet jämförde förekomsten av MS bland skiftarbetare och icke-skiftarbetare. Alla studiedeltagare var 16-70 år gamla och bosatta i Sverige. Skiftarbete definierades som permanent eller alternerande arbete mellan klockan 21.00 och 07.00.

– Våra analyser visar en signifikant koppling mellan att arbeta skift i ung ålder och förekomst av MS, förklarar Anna Hedström. Att associationen observerades i två oberoende studier ger stöd för ett samband mellan skiftarbete och MS-risk.

Resultaten från studien av de nydiagnostiserade fallen visade att de som arbetat utanför kontorstid under tre år eller längre före 20 års ålder hade en fördubblad risk att utveckla MS jämfört med de som aldrig arbetat skift. Studien med de personer som fått diagnosen MS längre tillbaka i tiden visade liknande resultat, med en drygt fördubblad MS-risk hos dem som arbetat skift mer än tre år under tonåren jämfört med de som aldrig arbetat skift.

De båda studierna tyder på att störning av den biologiska klockan och sömnbrist kan ha betydelse när det gäller uppkomsten av MS. De exakta mekanismerna är dock fortfarande oklara och ytterligare studier behövs.

Ungefär 17 000 svenskar har MS och omkring var 500 person i Sverige kommer att drabbas av sjukdomen under sin livstid. Dubbelt så många kvinnor som män diagnostiseras med MS, och den genomsnittliga sjukdomsdebuten sker vid 29 års ålder.

Publikation

Shift work at young age is associated with increased risk for multiple sclerosis.
Hedström A, Åkerstedt T, Hillert J, Olsson T, Alfredsson L
Ann. Neurol. 2011 Nov;70(5):733-41