Publicerad: 2024-05-13 12:12 | Uppdaterad: 2024-05-16 15:41

Skicka in bidrag till KI:s Utbildningskongress 2024

Dekorativ bild.
Illustration: Firefly.

Skicka in bidrag till KI:s Utbildningskongress 2-3 oktober och var med och skapa ett brett och inspirerande innehåll! Temat är "Exploring the Human Dimensions of Education". Sista dag är 25 maj.

En viktig del av KI:s utbildningskongress är att dela erfarenheter, skapa dialog och att deltagarna ska bli inspirerade och vara delaktiga i diskussionerna. Vi välkomnar bidrag (abstracts) som utforskar alla aspekter av temat "Exploring the Human Dimensions of Education".

Bidrag kan skickas in och presenteras i olika format:

  • vetenskaplig-/forskningspresentation
  • presentation av innovation
  • poster 
  • workshop

Ditt bidrag kan fokusera på utbildning på alla nivåer, inklusive grundutbildning, forskarutbildning, organisatoriskt lärande eller kontinuerlig professionell utveckling.

Både personer inom och utanför KI kan skicka in. Konferensen syftar till att ha ett nordiskt perspektiv och vi välkomnar internationella såväl som nationella bidrag.

Språket för kongressen är i huvudsak engelska men vi välkomnar även bidrag på svenska. 

Kontakt

Karen Gustafsson Projektsamordnare