Publicerad: 2020-10-13 14:19 | Uppdaterad: 2024-04-04 14:19

Skapar nätbehandlingar för tvångssyndrom

Christian Rück är psykiater och forskar om olika typer av tvångssyndrom – såväl om orsaker som behandlingar. Han har utvecklat internetbaserade KBT-behandlingar som idag används i psykiatri i både Sverige och utomlands.

Porträtt av Christian Rück framför grönska.
Foto: Ulf Sirborn.

Vad forskar du om?

– Min forskning handlar om psykiska problem, särskilt tvångssyndrom och liknande tillstånd. Utöver OCD, obsessive-compulsive disorder, rör det sig om samlarsyndrom eller hoarding, samt dysmorfofobi, även kallat BDD eller ”självupplevd fulhet”. Dessa diagnoser har mycket gemensamt, såväl i hur de yttrar sig i repetitiva beteenden, tvångsritualer och besvärliga tankar som i hur de kan behandlas. Vi studerar flera aspekter av sjukdomarna – genetiska orsaker, behandling och även hur dessa patienter mår i övrigt och klarar sig i livet. En central del av vår forskning är att utveckla internetbaserade KBT-behandlingar för dessa syndrom. Vi vill göra behandling tillgänglig för fler utan att tumma på kvaliteten.

Vad har ni uppnått hittills?

– För både OCD och dysmorfofobi har vi skapat nätbehandlingar som fungerar bra och som numera används i hela Sverige och i en rad andra länder. Det känns väldigt bra att ha tagit det hela vägen från idé till tillgänglig behandling som faktiskt återställt livet för människor som varit långvarigt sjuka.Vår forskning om genetiska orsaker till diagnoserna bedrivs i stora internationella samarbeten och där pågår datainsamling. De första resultaten därifrån dröjer något år till. I studier där vi bland annat använt det svenska tvillingregistret har vi sett att genetiska faktorer och miljöfaktorer ser ut att spela ungefär lika stor roll som orsaker till OCD.

Vad hoppas du på lång sikt?

– Jag tror att vi kommer att förstå orsakerna bakom olika tvångssyndrom mycket bättre, och på sikt även utveckla hela nya behandlingar: kunskap om sjukdomarnas genetik leder till förståelse av molekylära mekanismer och i förlängningen till möjliga mål för läkemedel. I ett vidare perspektiv hoppas jag att den psykiatriska professionen tar en mer ledande roll i samtalet om psykisk ohälsa. Vårt förhållande till psykiska ohälsa är en vår tids riktigt stora samhällsfrågor.”

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i skriften From Cell to Society 2020. 

Om Christian Rück

Professor i psykiatri vid institutionen för klinisk neurovetenskap

Christian Rück är född 1971 i Norrköping. Han studerade medicin vid KI med läkarexamen 1997 och läkarlegitimation 1999. Han blev specialist i psykiatri 2004 och överläkare 2005. Som kliniker har han verkat i Stockholms läns sjukvårdsområde, inledningsvis i Psykiatri Nordväst, och sedan 2007 i Psykiatri Sydväst.

Rück disputerade i psykiatri vid KI 2006 och var 2009–2011 postdoc vid KI på deltid. 2014 blev han docent.

Hans populärvetenskapliga bok ”Olyckliga i paradiset. Varför mår vi dåligt när allt är så bra?” ges ut 2020.

Christian Rück har anställts som professor i psykiatri vid Karolinska Institutet från 1 februari 2020.

Se en film