Publicerad: 2014-06-17 14:01 | Uppdaterad: 2014-06-18 08:41

Skandias Lennart Levi-pris för forskning om riskfaktorer under graviditet

Skandias Lennart Levi-pris för hälsofrämjande forskning har i år tilldelats Olof Stephansson, docent vid enheten för klinisk epidemiologi, institutionen för medicin, Solna, vid Karolinska Institutet.

Olof Stephansson. Foto Anneli MiltonOlof Stephansson får priset för sin forskning inom området perinatal epidemiologi. Han har i hög grad bidragit till framgångar inom fältet när det gäller att identifiera riskfaktorer under graviditet, påverkan på det nyfödda barnet och särskilt betydelsen av kroniska sjukdomstillstånd hos modern, förlossningskomplikationer och fetma under graviditeten.

Olof Stephansson är också registerhållare för det svenska Graviditetsregistret, vilket har stor betydelse för hans forskning och kliniska arbete. Registret startade 2013 och bygger på insamling och behandling av data från elektroniska journalsystem från mödrahälsovård, förlossnings- och nyföddhetsvård. Registret fokuserar på kvalitetssäkring när det gäller graviditet, förlossning och det nyfödda barnet och kommer att spela en viktig roll för framtida forskning inom perinatal och pediatrisk epidemiologi.

– Olof Stephanssons imponerande meritlista, hans ödmjukhet och vilja att hjälpa kolleger och juniora forskare gör honom till en mycket värdig mottagare av detta pris, säger professor Nancy Pedersen, ordförande i priskommittén.

Skandias Lennart Levi-pris instiftades 2010 och delas ut årligen under en period av fem år. En jury bestående av professorer från Karolinska Institutet utser en internationellt framstående forskare verksam i Sverige eller utomlands. Prissumman är 100 000 kr och priset delas ut vid Karolinska Institutets installationsceremoni den 17 oktober 2014.