Publicerad: 2008-12-02 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Sjuksköterskor garanteras utbildning

[PRESSMEDDELANDE 2008-12-02] Sjuksköterskestudenterna på Karolinska Institutet (KI) kommer att kunna slutföra sin utbildning som planerat och ta examen, trots dagens beslut från Högskoleverket (HSV) om att återkalla examensrätten för utbildningsprogrammet på grundnivå. Den återkallade examensrätten gäller inte för specialistsjuksköterskeprogrammen.

- Våra utbildningar ska hålla hög kvalitet och vi beklagar verkligen att vi inte blivit färdiga med det arbete som pågår med att förbättra sjuksköterskeutbildningen, säger rektor Harriet Wallberg-Henriksson.

Våren 2007 presenterade HSV resultatet av en genomlysning av samtliga sjuksköterskeutbildningar i landet. Drygt 40 procent av lärosätena fick så pass allvarlig kritik att examensrätten kunde ifrågasättas. Lärosätena fick ett år på sig att åtgärda de påpekade bristerna.

- Vi välkomnar Högskoleverkets granskning och det är bra att de ställer höga krav. Nu ska vi intensifiera arbetet med att öka antalet forskarutbildade lärare och förbättra den kliniska utbildningen vid sjukhusen och i primärvården. Vårt mål är att så snabbt som möjligt få tillbaka vår examensrätt, säger Harriet Wallberg-Henriksson.

Enligt högskolelagen ska studenter hållas skadefria om det lärosäte där de studerar mister examensrätten. Det innebär att alla studenter som redan antagits till sjuksköterskeprogrammet vid KI kommer att kunna fortsätta sina studier och även ta sin examen som planerat.

Om du är journalist och har frågor, kontakta:

Om du är student och har frågor, kontakta: