Publicerad: 2014-02-21 12:08 | Uppdaterad: 2014-02-21 12:08

Sjuksköterskeexamen fick betyget "Hög kvalitet" av Universitetskanslerämbetet (UKÄ)

Nyhet 2014-02-19
KI:s sjuksköterskeexamen får det sammanlagda betyget hög kvalitet i UKÄ:s bedömning. Två av de sju utvärderade examensmålen får dessutom det högsta betyget; "mycket hög kvalitet". Det gäller till exempel studenternas kunskap i att planera, samordna och leda vårdarbetet.

- Jag känner stor glädje och stolthet att vi har fått bevis på att KI utbildar sjuksköterskor till den höga professionella och akademiska kompetens som krävs för att möta hälso-och sjukvårdens behov. Jag vill också uppmärksamma våra studenter för deras engagemang att bidra till utveckling av utbildningen, säger Ann Langius-Eklöf, sektionschef vid sektionen för omvårdnad.

- Jag är mycket nöjd med resultatet hög kvalitet då vi för två av examensmålen erhöll omdömet mycket hög kvalitet vilket för sjuksköterskeexamen ger oss en top-fem placering i jämförelse med andra lärosäten. Resultatet visar också att det kvalitetsarbete som bedrivits av programnämnden och alla lärare under de senaste fem åren har lönat sig. Varmt tack till alla som har bidragit! säger Eva Broberger, programdirektor.

I sin utvärdering har UKÄ har också bedömt utbildningar som leder till kandidatexamen inom omvårdnad. Även där får KI omdömet hög kvalitet.