Publicerad: 2014-05-22 12:56 | Uppdaterad: 2014-11-26 12:29

Sjukhusdirektör lämnar i sommar

Birgir Jakobsson lämnar sitt uppdrag som sjukhusdirektör vid Karolinska universitetssjukhuset den 31 maj. Från 1 juni är det biträdande sjukhusdirektör Mikael Forss som leder sjukhuset till dess att en ny sjukhusdirektör blivit utsedd.

Enligt Per Båtelson, styrelseordförande Karolinska universitetssjukhuset, har fokus under Birgir Jakobssons sju år varit på patientnytta och på förberedelser inför Nya Karolinska Solna, samt en planerad utbyggnad av Huddinge.

Karolinska Institutets ledning har haft ”en nära dialog” med Birgir Jakobsson under de senaste åren.

– Bland annat i form av måndagsmöten med KI:s prorektor där KI/K-gemensamma frågor fortlöpande har diskuterats. Birgir har på ett positivt sätt skapat förutsättningar för ett sammanhållet universitetssjukhus vilket har varit mycket värdefullt för KI:s kliniska forskning och utbildning.

Det säger Kerstin Tham, prorektor vid Karolinska Institutet och ledamot i styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset.

Hon säger att under de kommande åren kommer samarbetet mellan KI och Karolinska universitetssjukhuset vara en nödvändig förutsättning för en framgångsrik och högkvalitativ vård, forskning, utbildning och innovation.

– Forskning och utbildning behöver bli en mer integrerad del av universitetssjukvården om vi gemensamt ska kunna lösa framtidens hälsoutmaningar, säger Kerstin Tham.

Målet uttrycks som högprioriterat i Karolinska Institutets Strategi 2018, KI:s färdplan för de närmaste fem åren.

– För att utnyttja KI:s fulla potential inom medicinsk forskning och utbildning behöver KI/SLL utarbeta en gemensam strategi för universitetssjukvården där Karolinska universitetssjukhuset har en central roll. Nära allianser mellan de kliniska verksamheterna och KI:s verksamheter är en viktig förutsättning för att KI ska uppnå sin vision att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa, säger Kerstin Tham.