Publicerad: 2017-05-17 10:00 | Uppdaterad: 2017-05-17 10:03

Singapores hälsominister besökte Karolinska Institutet

Singapore hälsominister besökte KI

Singapores hälsominister Mr Gan Kim Yong med delegation besökte Karolinska Institutet på måndagen den 15 maj. I delegationen ingick representanter från Singapores hälso- och sjukvårdsorganisation.

Under sitt besök ville delegationen lära sig mer om Karolinska Institutets sjuksköterskeutbildningar, åldrandeforskning samt hur KI samarbetar med hälso- och sjukvården inom bland annat forskning.

Delegationens besök i Sverige arrangeras gemensamt av Business Sweden och svenska ambassaden i Singapore. Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright tog emot delegationen i Aula Medica tillsammans med vikarierande prorektor Anders Ekbom och vicerektor för internationella frågor Maria Masucci. Medverkade gjorde också Gunnar Nilsson, prodekan för högre utbildning, Ann-Langius-Eklöf, sektionschef för sektionen för omvårdnad/ämnesansvarig i omvårdnad samt Chengxuan Qiu och Anna-Karin Welmer från Aging Research Center.

KI har samarbeten med Singapore inom forskning, forskarutbildning och utbildning. De första kontakterna med Singapore startade 1999 och har resulterat i samarbeten med National University of Singapore, Nanyang Technological University och A*STAR. Omkring 20 doktorander har disputerat inom ramen för gemensamma doktorandprogram med institutioner i Singapore. Studentutbyten finns inom bland annat biomedicinprogrammen, läkarprogrammet och folkhälsovetarprogrammen.