Publicerad: 2022-07-08 14:05 | Uppdaterad: 2022-07-08 14:05

Silvermedaljen 2018 till Fredrik Brolund och Lotta Widén Holmquist

Karolinska Institutets silvermedalj 2018 tilldelas Fredrik Brolund och Lotta Widén Holmquist. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för KI:s verksamhet.

Efter förslag från en medaljkommitté utser rektor i samråd med prorektor, universitetsdirektör, vicerektor för forskning, vicerektor för forskarutbildning och vicerektor för utbildning, mottagare av Karolinska Institutets olika medaljer.

Ur motiveringarna till 2018 års mottagare av silvermedaljen:

Fredrik Brolund

Fredrik Brolund, universitetsadjunkt i fysiologi, tilldelas medaljen för sitt mångåriga och engagerade arbete med uppbyggnaden och utvecklingen av Biomedicinska analytikerprogrammet vid KI, speciellt inriktningen klinisk fysiologi.

En av Fredrik Brolunds mest betydelsefulla insatser är utvecklingen av programmets internationalisering, i synnerhet hans initiering och samarbete med Lisbon School of Health Technology. Det är ett samarbete som har pågått i mer än tio år med bilaterala utbyten av både lärare och studenter och som bl a resulterat i att ett 20-tal studenter från Lissabon efter utbytesstudierna återkommit till Sverige och bosatt sig här. Fredrik Brolund har väsentligen bidragit till Biomedicinska analytikerprogrammets positiva utveckling.

Lotta Widén Holmqvist, senior professor i fysioterapi, tilldelas medaljen för sina framstående insatser för utvecklingen av forskning och utbildning inom fysioterapi.

Lotta Widén Holmquist har inom sin forskning utvecklat en organisatorisk modell för tidig utskrivning med fortsatt rehabilitering i hemmet efter en stroke, vilken har evaluerats och implementerats på många håll i världen. Hennes forskning inom fysioterapi har lett till nya modeller och förändrad praxis för träning och rehabilitering även av patienter med andra neurologiska sjukdomar och skador, t ex multipel skleros. Lotta Widén Holmqvist har även varit drivande i utvecklingen av det tvärvetenskapliga forskningsområdet neuroepidemiologi och hälso- och sjukvårdsforskning vid KI.

Medaljerna delas ut vid högtiden för Nit och redlighet, NOR, den 13 februari.