Publicerad: 2018-01-18 09:24 | Uppdaterad: 2018-01-24 09:44

Silvermedaljen 2017 till Lars-Olof Wahlund och Eva Mattsson

Karolinska Institutets silvermedalj 2017 tilldelas Lars-Olof Wahlund och Eva Mattsson. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för KI:s verksamhet.

Efter förslag från en medaljkommitté utser rektor, i samråd med prorektor, universitetsdirektör, dekanus för forskning, dekanus för forskarutbildning och dekanus för utbildning, mottagare av Karolinska Institutets olika medaljer.

Ur motiveringarna till 2017 års mottagare av silvermedaljen:

Lars-Olof Wahlund, senior professor i geriatrik, får medaljen för att genom sitt arbete som lärare, kliniker och forskare vid Karolinska Institutet starkt medverkat till KI:s ledande ställning inom demensforskning. Hans vetenskapliga produktion är hög med drygt 450 publikationer och han är ledande inom KI vad gäller magnetresonansbaserad forskning vid demenssjukdomar.

Eva Mattsson, professor emerita i sjukgymnastik, får medaljen för sina framstående insatser inom forskning, forskarutbildning och utbildning vid Karolinska Institutet. Hon har under sitt yrkesverksamma liv varit en framstående forskare som påverkat klinisk praxis och en stark företrädare för kvalitet inom utbildning på grundläggande, avancerad och forskningsnivå, inte bara på KI:s sjukgymnastikprogram (numera fysioterapi) utan även inom KI i stort.

Medaljerna delas ut vid högtiden för Nit och redlighet, NOR, den 15 februari.