Publicerad: 2015-02-09 10:20 | Uppdaterad: 2015-02-09 10:20

Silvermedaljen 2014 till Outi Hovatta och Björn Vennström

Karolinska Institutets silvermedalj 2014 tilldelas Outi Hovatta och Björn Vennström. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet.

Här är motiveringarna till 2014 års mottagare av silvermedaljen som delas ut vid en ceremoni den 18 februari, samtidigt som utmärkelsen NOR, ”För Nit och Redlighet i rikets tjänst”:

Outi Hovatta, senior professor i obstetrik och gynekologi, särskilt assisterad befruktning, erhåller silvermedaljen för sin mycket framgångsrika stamcellsforskning och utveckling av behandlingar mot barnlöshet. Hon har utvecklat nya och förbättrade strategier för IVF (singel återföring), nya metoder för kryopreservering av äggstocksvävnad och etablerat de första humana ESC-linjerna i Sverige. Vidare har hon utvecklat en förbättrad och komplett humaniserad metod för odling och expansion av hESC. Professor Outi Hovatta är en sann representant för mycket framgångsrik translationell forskning. År 2013 korade hon till Finlands mest framgångsrika medicinska forskare.

Björn Vennström, professor i utvecklingsbiologi, erhåller silvermedaljen för sina storartade insatser för försöksdjursverksamheten vid Karolinska Institutet. Björn Vennström har vid sidan av en mycket framgångsrik forskargärning vid institutionen för cell- och molekylärbiologi, CMB, allt sedan 1990-talet gjort utomordentliga insatser för försöksdjursverksamheten vid KI. Hans insatser har på ett avgörande sätt format KI:s framtida infrastruktur för djurexperimentell forskning. År 2010 inrättades Komparativ Medicin och Björn Vennström fick uppdraget som dess verksamhetschef att leda det komplicerade planeringsarbetet av de nya försöksdjursanläggningarna, genomföra bland annat omstrukturering och effektivisering av försöksdjursrelaterade core-faciliteter, utbildning i arbete med försöksdjur, veterinärmedicinsk rådgivning vid KI samt reformarbetet för att möte de nya krav som implementeringen av EU-direktivet 2013 medförde.

Karolinska Institutets medaljörer utses, efter förslag från en medaljkommitté, av rektor i samråd med prorektor, universitetsdirektör, dekanen för forskning, dekanen för forskarutbildning och dekanen för utbildning.

Läs mer om tidigare medaljörer vid KI.