Publicerad: 2013-01-20 13:33 | Uppdaterad: 2014-01-27 15:31

Silvermedaljen 2013 till Hugo Lagercrantz, Sten Lindahl och Marie Åsberg

Karolinska Institutets silvermedalj 2013 tilldelas Hugo Lagercrantz, Sten Lindahl och Marie Åsberg. Medaljen delas ut till personer som gjort särskilt goda insatser till stöd för Karolinska Institutets verksamhet.

Efter förslag från en medaljkommitté utser rektor, i samråd med prorektor, universitetsdirektör, dekanus för forskning, dekanus för forskarutbildning och dekanus för utbildning, mottagare av Karolinska Institutets olika medaljer. Här är motiveringarna till 2013 års mottagare av silvermedaljen:

Hugo Lagercrantz, professor, erhåller silvermedaljen för sin internationellt framstående forskning kring perinatal fysiologi, som bland annat lett till förändring av vården och minskad spädbarnsdödlighet, samt för sina viktiga insatser som debattör och förmedlare av viktiga forskningsresultat till samhället, med ett perspektiv från en naturvetenskapligt forskande humanist.

Sten Lindahl, professor emeritus, före detta prefekt vid institutionen för kirurgisk vetenskap och tidigare FoUU-direktör vid Karolinska Universitetssjukhuset, tilldelas silvermedaljen för sina betydelsefulla insatser när det gäller forskning, utbildning och utveckling. Han har alltid, i sina olika roller, särskilt värnat om den kliniska forskningen. Sten Lindahl har tidigare varit ordförande i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen.

Marie Åsberg, professor emerita, före detta prefekt vid institutionen för klinisk neurovetenskap, erhåller silvermedaljen för sina värdefulla insatser för psykiatrin. Hennes forskning om affektiva sjukdomar och deras behandling har vunnit världsrykte och de läroböcker hon initierat har varit banbrytande. Hennes roll inom svensk psykiatri kan inte överskattas.

Silvermedaljen delas ut i samband med högtiden för Nit och Redlighet, NOR, den 30 januari 2014.