Skip to main content
Publicerad: 2019-10-25 14:13 | Uppdaterad: 2019-10-25 16:59

SIGHT Award 2019 till Claudia Hanson

Claudia Hanson vid institutionen för folkhälsovetenskap tilldelas årets SIGHT Award på 100 000 kronor. Hon är specialiserad på hälsosystem och tillämpad vetenskap för att förbättra förlossningsvård i låg- och medelinkomstländer.

Claudia Hanson smiling.

Claudia Hanson leder flera forskningsprojekt kopplade till London School of Hygiene and Tropical Medicine, Storbritannien, i Tanzania, Uganda, Mozambique och Indien. Hon har bott, arbetat och forskat i Afrika söder om Sahara i över sex år.

 – Jag tror inte att man riktigt kan förstå situationen utan att själv ha levt ute på den fattiga landsbygden och mött kvinnorna och sjukvårdarna som har ansvar för hundratusentals patienter, sett vilken kamp det är för tillgång till mediciner och att nå ut till avlägsna områden. En nyckel till bättre förlossningsvård är att stärka sjukvårdarna i deras arbete och få dem att känna att de tas på allvar. Mycket håller på att bli bättre. Vi ser att allt fler kvinnor föder på kliniker. Men om en procent av de nyfödda dör är det fortfarande alldeles för många.

”Mödra- och barnadödlighet i samband med förlossning är fortfarande ett gigantiskt hälsoproblem i låg- och medelinkomstländer. Claudia Hansons omfattande internationella forskning inom detta område drivs av viljan att förbättra, med kapacitetsbyggande samarbeten av hög vetenskaplig kvalitet. Claudia Hansons forskning bidrar därmed konkret till att rädda liv.”

Juryns motivering

SIGHT, Swedish Institute for Global Health Transformation, grundades med stöd från Familjen Einhorns stiftelse i januari 2017 på Kungl. Vetenskapsakademien med målet att tvärvetenskapligt stärka och främja forskning och utbildning inom global hälsa i Sverige

Priset delas i år ut den 5 november klockan 17 i Aulahallen vid Göteborgs universitet, Vasaparken, Universitetsplatsen 1.

I samband med prisutdelningen hålls ett seminarium för studenter med en interaktiv paneldiskussion om bättre hälsa för flyktingkvinnor och barn.

Mottagaren av SIGHT Award 2019 är utsedd av styrelsen för Kungl. Vetenskapsakademien.