Publicerad: 2016-09-04 14:44 | Uppdaterad: 2016-09-05 08:22

SIFO-mätning: Lägre anseende för KI efter Macchiarini-ärendet

Karolinska Institutet backar i en anseendeundersökning som TNS Sifo genomfört: från 85 till 59 på en skala där 100 är utomordentligt anseende och 0 är svagt anseende. Orsaken är Macchiarini-ärendet.

TNS Sifo har för fjärde året i rad gjort en webbaserad enkät som förklarar varför svenska lärosäten har olika högt anseende hos allmänheten.

Förra året (2015) låg Karolinska Institutet på en fjärde plats med 85 på det ”anseendeindex” som graderar lärosätena. I topp låg Chalmers tekniska högskola (89), KTH (86) och Lunds universitet (86).

I 2016 års undersökning hamnar Karolinska Institutet på anseendeindex 59, ett ras till plats 12 som hänger ihop med det senaste årets uppmärksamhet kring Paolo Macchiarini och hans tid som verksam forskare vid Karolinska Institutet.

– Det är extremt allvarligt och vi är inte alls nöjda med det här, men vi måste konstatera att så här är det nu och vi måste jobba stenhårt för att förbättra det, säger Karolinska Institutets vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright till SVT.

Det som påverkat är att etik och moral hos Karolinska Institutets ledning uppfattas som låg. Även ledningens agerande när Macchiarini-ärendet briserade och mediehanteringen under krisen, får underkänt.

Att det inte gick ännu sämre, enligt Toivo Sjörén, opinionschef hos Sifo, beror på att Karolinska Institutet sedan tidigare har ett grundmurat förtroende för sin undervisning och annan forskning.

Styrkor i Karolinska Institutets anseende enligt Sifo-undersökningen är: framgångsrik forskning, håller i internationell jämförelse, bra utbildning och bidrar till samhället.

Nu måste förtroendet hos allmänheten återskapas, säger Karin Dahlman-Wright:

– Vi vill visa nu att KI är mycket mer än Macchiarini. Vi vill visa hur vår forskning verkligen bidrar till människors hälsa, inte bara för den enskilda individen utan också för samhället i stort.

Måndag den 5 september presenteras den externa utredning som har granskat hur Karolinska Institutet hanterat Macchiarini-ärendet, med rekommendationer för hur KI bör agera för att förhindra att liknande händelser sker igen.

Hela listan "Anseendeindex svenska lärosäten 2016"

1. Chalmers tekniska högskola

1. KTH, Kungliga Tekniska Högskolan

3. Lunds universitet

4. Uppsala universitet

5. Handelshögskolan Stockholm

5. Lunds tekniska högskola

7. Linköpings universitet

8. SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet

9. Umeå universitet

10. Luleå tekniska universitet

10. Göteborgs universitet

12. Karolinska Institutet

13. Stockholms universitet

14. Linnéuniversitetet

15. Örebro universitet

16. Karlstads universitet

17. Malmö högskola

18. Mittuniversitetet

19. Mälardalens högskola

20. Södertörns högskola

Källa: TNS Sifo