Publicerad: 2017-05-08 15:15 | Uppdaterad: 2017-05-08 15:21

Sidinh Luc får uppdrag från Barncancerfonden

Sidinh Luc blev nyligen beviljad en 4-årig forskarassistenttjänst hos Barncancerfonden. Hennes uppdrag är att titta på utvecklingen av leukemi i blodstamceller och studera skillnaderna mellan leukemi hos barn och vuxna.

Grattis Sidinh, kan du berätta om uppdraget?Sidinh Luc

– Vi kommer att ta reda på vilka genuttryck som skiljer sig åt mellan olika blodstamscellstyper i fosterstadiet och i vuxna möss genom genexpressionsstudier. Denna information kommer sedan att användas för att studera skillnaden i hur blodcancer utvecklas från blodstamcellerna i fosterstadiet, jämfört med vuxna möss.

– Målet med studierna är att identifiera vilka mekanismer som är viktiga för normala blodstamceller och sedan hur dessa påverkar leukemiutveckling hos barn i jämförelse med vuxna. En ökad förståelse för dessa grundläggande mekanismer för blodstamcellsfunktioner är mycket viktig för att kunna förhindra uppkomsten av blodcancer. Vidare kommer dessa studier även att bidra till utveckling av bättre och mer specifika behandlingsmöjligheter för barn med leukemier, säger Sidinh Luc, forskargruppsledare vid Centrum för hematologi och regenerativ medicin.

Hur kan de behandlingarna komma att se ut?

– Våra studier kommer inte direkt att kunna beskriva hur nya former av behandlingar kommer att se ut, men snarare ge vägledning i hur man skulle kunna utveckla nya metoder. Till exempel vill vi försöka identifiera vilka gener som är specifikt uttryckta i stamceller från fosterstadiet men inte hos vuxna möss. Gener som som sedan visar sig vara delaktiga i hur leukemier kan utvecklas från stamcellerna kommer att vara av intresse för vidare studier för att utveckla målinriktade terapier. Det kan då handla om att försöka ta bort eller minska den genens aktivitet, eller någon annan faktor som medverkar i genens signalväg.

Hur vanligt är det att barn drabbas av leukemi?

– Det är betydligt fler vuxna som drabbas av leukemi än barn. Varje år upptäcks runt 700 fall av leukemi och knappt en sjättedel av dessa drabbar barn.

Vilken fas i projektet är ni i nu?

– Just nu är vi i rekryteringsfasen. Tanken är att ha en doktorand eller postdoc som jobbar med projektet. Projektet ingår i ett större forskningsprogram där målsättningen är att karaktärisera olika blodstamcellstyper mer i detalj.