Publicerad: 2016-06-17 13:00 | Uppdaterad: 2016-06-17 14:31

Sida-koordinatorer fick inspiration om innovation och finansiering

Central studierektor för forskarutbildning Ingeborg van der Ploeg, Joyce Masalu från Muhimbili University of Health and Allied Sciences i Tanzania och Björn Kull, chef för Grants Office på KI.

Snabbkurs i Karolinska Institutets innovationssystem och insyn i hur Grants Office jobbar med extern finansiering och resursmobilisering stod på schemat när Sidas huvudkoordinatorer för projekt i Bolivia, Kambodja och flera afrikanska länder var på studiebesök den 17 juni.

Att få nationella forskningsmedel att räcka till är inte alltid så enkelt. Det problemet finns inte bara i Sverige utan gäller även i allra högsta grad för universitet i afrikanska länder, som Tanzania, Uganda, Rwanda och Etiopien. För att snabbare kunna bygga upp sin forskningskapacitet behövs därför ofta ett tillskott av internationella medel.

Under en halvdag den 17 juni tog KI emot huvudkoordinatorer för ett antal av Sidas programländer för att ge dem in inblick i hur KI söker och förvaltar pengar av exempelvis amerikanska NIH.

– Vi är glada och stolta över denna möjlighet att presentera KI och att diskutera en fortsatt och fördjupad samverkan, säger Anders Gustafsson, professor och tillförordnad dekanus för forskning och KI-värd denna dag.

Björn Kull, chef för Grants Office på KI, talade om det stöd till forskare som Grants Office ger såväl i ansökningsförfarandet som i projektadministrationen. Janet Jeppsson, som är koordinator vid Grants Office förklarar framgångsmodellen:

– Grants Office här på KI har varit väldigt lyckosamt med att utveckla stöd till forskare, inte bara i ansökningsfasen utan också i den väl så viktiga delen att följa reglerna för att ses som en tillförlitlig partner, säger hon.

Sidas programländer hade också önskat information om innovationsprocessen. Tidigare rektor, professor Hans Wigzell, bjöd på insyn i KI:s innovationssystem och talade om modellen med Holdingbolag, som möjliggör kommersialisering av forskares idéer. Joyce Masalu, från Muhimbili University of Health and Allied Sciences i Tanzania var en av deltagarna:

– Innovationer inträffar inte av en slump. För att enskilda individer ska kunna vara innovativa brukar det behövas träning och dessutom måste rätt verktyg finnas på plats, säger hon.

Ingeborg van der Ploeg, som är central studierektor för forskarutbildning och koordinator för ett av KI:s befintliga Tanzaniaprogram:

– Ju bättre de här länderna blir på att attrahera och hantera forskningsmedel desto mer attraktiva blir de för oss på KI att samarbeta med, säger hon.

Text: Maja Lundbäck

Foto: Stefan Zimmerman