Publicerad: 2014-10-17 14:08 | Uppdaterad: 2014-10-17 14:20

Sexton postdoktorer och tre forskare vid KI får forskningsfinansiering

Totalt trettiofem postdoktorer och sex forskare vid fem svenska universitet belönas när Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, SSMF, delar ut stipendier för postdoktorer och tjänster för forskare 2014. SSMF stödjer unga forskare med mer än 60 miljoner kronor per år.

Av de postdoktorer och forskare, som de närmaste åren kan ägna sig helhjärtat åt sin forskning utan att behöva tänka på finansiering av lönen, kommer nitton från Karolinska Institutet, tio från Uppsala universitet, sju från Lunds universitet, fyra från Umeå universitet och en från Linköpings universitet. Postdoktorer finansieras genom ett tvåårigt stipendium, forskarna genom en treårig tjänst.

Det treåriga forskningsanslaget utbetalas i form av forskningsanslag för att täcka egna lönekostnader motsvarande en forskarassistenttjänst under tre år vid en svensk medicinsk fakultet. Stödet riktas till tidigare innehavare av SSMF:s postdoktorala stipendier.

De postdoktorer vid Karolinska Institutet som belönas är:

Charlotte Björkenstam, Cosimo Ducani, Tomas Friman, Jens Gertow, Carolina Hagberg, Carolyn Marks, Niklas Mejhert, Fatima Memic, Dariush Nesheli, Sandra Nilsson, MeiFong Pang, Ljubica Perisic, Katarzyna Rogoz, Gabriela Spulber, Katarina Tiklova och Johanna Wanngren.

De forskare vid Karolinska Institutet som belönas är:

Jana de Boniface, Petter Ljungman och Helin Vakifametoglu Norberg.

SSMF ger anslag till unga forskare inom hela det medicinska området: såväl till medicinsk grundforskning som till forskning om folksjukdomar och många andra angelägna men mindre uppmärksammade sjukdomar.

Läs mer om SSMF.