Publicerad: 2015-06-01 11:22 | Uppdaterad: 2015-06-01 12:40

Sex yngre forskare får pengar till hematologiforskning

Sex forskare får i år dela på 2,5 miljoner kronor från Åke Olssons stiftelse för forskning inom hematologi.

Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom hematologi, särskilt myelom- och leukemisjukdomarna. I år tilldelas följande forskare medel: Andreas Lennartsson vid institutionen för biovetenskaper och näringslära får 500 000 kronor, Petter Schultz Woll vid institutionen för medicin, Huddinge, får 500 000 kronor, Caroline Palm Apergi vid institutionen för onkologi-patologi får 460 000 kronor, Eva Hellqvist vid institutionen för laboratoriemedicin får 400 000 kronor, Hong Qian vid institutionen för medicin, Huddinge, får 400 000 kronor och Malin Hultcrantz vid institutionen för medicin, Solna, får 240 000 kronor.