Publicerad: 2013-10-08 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Sex, Drugs and Medical Devices

[PRESSINBJUDAN 2013-10-03] Kvinnor och män reagerar inte alltid likvärdigt på medicinering eller vid användande av medicintekniska hjälpmedel. För att uppmärksamma olikheterna och lyfta ämnet anordnas nu en konferens med de främsta internationella och svenska forskarna på området.

En knäprotes som ska opereras in hos en kvinna är ofta gjord för en man. Detsamma gäller exempelvis så kallade stent som används för att vidga kranskärlen. Det finns mängder med exempel på medicintekniska hjälpmedel som används till kvinnor, men som är utprovade på män och detsamma gäller många läkemedel. Problemet är att behandlingen inte alltid passar kvinnorna som kan drabbas av biverkningar eller andra typer av komplikationer. Dessa skillnader mellan könen ska diskuteras under konferensen Sex, Drugs and Medical Devices som arrangeras av Centrum för genusmedicin, Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting och Sveriges kommuner och landsting.

- Vi vill skapa ett intresse och en ökad medvetenhet i frågan. Det behövs mer kunskaper i köns- och genusaspekter kring läkemedel och medicinteknisk utrusning. Relativt enkla förändringar kan förbättra livet för många kvinnor och män, säger professor Karin Schenk-Gustafsson vid Karolinska Institutet.

Hennes föreläsning kommer i huvudsak handla om projektet Genus på Janus som är en unik nätinformationstjänst och en kunskapsbank om köns- och genusaspekter på läkemedel (http://www.janusinfo.se/genus). Karolinska institutets forskare har varit med och utvecklat hemsidan som nu till en början erbjuder köns- och genusspecifik information om ett 50-tal läkemedelssubstanser.

- Förhoppningen är att Genus på Janus ska bidra till en mer individuellt anpassad förskrivning men också öka läkarnas medvetenhet inom området, säger Karin Schenk-Gustafsson.

På konferensen deltar också professorn Londa Schiebinger från Stanford University. Hon ska tala om köns- och genusintegrering i forskning och utbildning för innovationer inom vetenskapsområdena hälsa, medicin, teknologi och miljö. Dessutom presenterar hon kunskapsdatabasen och verktyget www.genderedinnovations.stanford.edu som hon har utvecklat för att implementera köns- och genusanalys i forskning, utbildning och utveckling.

Deltar gör också, Vendela Schnittger, som är en av Läkemedelsverkets ansvariga för medicintekniska produkter i Sverige.

Närvarande under konferensen är också Stockholms sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg.

Journalister är välkomna till konferensen.

  • Datum och tid: Måndag den 14 oktober 2013, kl. 08.30-16.30
  • Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet campus Solna, Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta: