Publicerad: 2013-05-23 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Seminarium med svensk-indisk forskning i fokus

[PRESSINBJUDAN 2013-05-23] Karolinska Institutets forskningssamarbeten med Indien visar på spännande resultat som på sikt kan leda till positiva förändringar inom vården. Nu ska fler uppmuntras till gemensamma projekt genom seminariet Karolinska Institutet, Collaboration with India där delar av den aktuella svensk-indiska forskningen presenteras.

Cecilia Stålsby LundborgFoto: Ulf Sirborn

Indien är ett av världens mest folktäta länder med en sjättedel av jordens befolkning. Landet genomgår en snabb ekonomisk utveckling och genomsyras av innovationskraft medan en stor del av befolkningen fortfarande lever under extremt fattiga förhållanden. Det en stor utmaning för Indien, inte minst för hälso- och sjukvården. I landet finns i stort sett alla världens sjukdomar, både sådana som är ovanliga i Sverige såsom malaria och tuberkulos och mer vanliga, exempelvis diabetes.

- Landet representerar en stor del av världen och har många unga framgångsrika forskare, vilket gör ett forskningssamarbete oerhört intressant, säger professor Cecilia Stålsby Lundborg, koordinator för Karolinska Institutets samarbete med Indien.

Själv har hon länge varit engagerad i olika forskningsprojekt i Indien, med fokus på användandet av antibiotika och antibiotikaresistens med målet att bevara effekterna av medicinen och förhindra resistens av den. Karolinska Institutet har en lång tradition av forskningssamarbete med Indien. I dag har ungefär hälften av alla institutioner på Karolinska Institutet pågående samarbeten med över 100 olika lärosäten och forskningsinstitut i Indien. Det finns dessutom ett aktivt lärar- och studentutbyte länderna emellan.

Docent Anna Nilsson, överläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, har ägnat de senaste fem åren åt ett indisk-svenskt forskningssamarbete i projektet Pneumonia in Children. Här har hon tillsammans med kollegor försökt ta reda på vilka typer av virus och bakterier som orsakar lunginflammation hos barn, en sjukdom som årligen dödar 1,4 miljoner unga världen över. Totalt har provresultat från 2 400 indiska patienter samlats in och nu sammanställs resultaten som presenteras i slutet av detta år.

- Redan nu kan vi se att antalet lunginflammationer hos barn som orsakas av bakterier är färre än väntat vilket betyder att vårdinsatserna i högre grad borde fokusera på virusinfektionerna, säger Anna Nilsson som vill se en förebyggande barnsjukvård med näringsrik nutrition och grundläggande vaccinationer och gärna en minskning av onödig antibiotikabehandling, vilken inte biter på virusinfektioner.

Även professor Anna Norrby-Teglund från Karolinska Institutet har kommit fram till spännande resultat genom att tillsammans med Indiska forskare studera bakterien Staphylococcus aureus. Det är en vanligt förekommande bakterie som i värsta fall kan orsaka ett aggressivt förlopp med vävnadsdöd i bland annat lungorna. Något som ofta leder till döden. Med hjälp av ett stort material av bakteriestammar från smittade indiska patienter har forskarna nu lyckats identifiera två olika stafylokocktoxiner som tar död på cellerna i lungan.

- Det har vi gjort genom att bygga upp en artificiell lungmodell i laboratoriemiljö där vi kan studera infektionerna. Nu ägnar vi oss åt att testa olika behandlingar mot toxinerna och hoppas hitta en lämplig medicin, säger Anna Norrby-Teglund vars forskningsprojekt presenteras vid seminariet.

På åhörarplats finns då bland annat den indiska ambassadören som genom sin närvaro visar vikten av de forskningssamarbeten som bedrivs mellan länderna.

- Vår gemensamma förhoppning är att utveckla nya kunskapsområden och samarbeten mellan länderna och att de ska öka i omfattning och kvalitet så att resultaten på sikt ska leda till förändringar i vården och komma människor tillgodo världen över, avslutar Cecilia Stålsby Lundborg hoppfullt.

Seminarium: Karolinska Institutet, Collaboration with India

  • Datum och tid: Tisdag 28 maj, kl. 13.00 - 17.00
  • Plats: Widerströmska huset, Karolina, plan 2, Tomtebodavägen 18A

För att delta vid seminariet eller få mer information, kontakta: