Publicerad: 2010-09-24 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Seminarium i Washington med världsledande forskare

[PRESSMEDDELANDE 2010-09-23] Nobelpriset, sambandet mellan gener och livsstil samt hjärnans förmåga att reparera sig och är några av de teman som lyfts fram på ett internationellt seminarium idag vid House of Sweden, i Washington DC. Seminariet arrangeras av Karolinska Institutet i samarbete med Fogarty International Center, National Institutes of Health (NIH) och den svenska ambassaden i Washington.

- USA är världens mest framstående forskarnation. Därför har det förstås varit mycket fruktbart för oss att samarbeta med flera amerikanska universitet, högskolor och forskare genom åren. Men Karolinska Institutet har också bidragit med stora och värdefulla insatser. Det säger professor Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet, i sitt inledningsanförande.

Temat för seminariet är "Medical Research and Public Health". Nobelpristagaren professor Jack Szostak är keynote speaker. Han talar under rubriken "The Origin of Life".

Under seminariet talar också professor Hans Jörnvall om arbetet med att utse Nobelpristagarna i fysiologi eller medicin. Professor Hans Jörnvall var tidigare sekreterare i den medicinska Nobelkommittén och Nobelförsamlingen, som är de utredande respektive röstande organen, det senare bestående av 50 professorer vid Karolinska Institutet.

Professor Nancy Pedersen berättar om det svenska tvillingregistret som är unikt i världen och ger forskare möjlighet att kartlägga hur miljö och arv påverkar sjukdomar. Med hjälp av det svenska tvillingregistret har forskare exempelvis kunnat konstatera att miljö och levnadsvanor spelar en större roll än genetiskt arv för cancerutveckling.

Den epidemiologiska forskningen i Sverige har också andra unika fördelar. Professor Henrik Grönberg berättar om att den svenska folkbokföringen och den fortsatta noggrannheten med personnummer och sjukregister har gjort Sverige till världens bästa land för studier av sjukdomsorsaker och riskfaktorer. Motsvarande studier är inte möjliga i exempelvis USA där befolkningsstatistiken inte är lika noggrann och säker. Därför finansieras närmare 25 olika forskningsprojekt i Sverige av amerikanska National Institutes of Health.

Under seminariet presenteras också resultat som visar att modern diagnostik och nya metoder kan hjälpa patienter med hjärnskador. Professor Torkel Klingberg berättar om att hjärnan faktiskt kan repareras. Och professor Laura Fratiglioni förklarar hur åldrande påverkar hjärnan.

Seminariet är ett led i firandet av 200-årsjubileet för Karolinska Institutet och del av den svenska ambassadens satsning under våren 2010 "Health & Care". Den svenska ambassaden i Washington inryms i House of Sweden, en byggnad ritad av Gert Wingårdh och Tomas Hansen i modern skandinavisk stil.

Bilder för press och teve:

För ytterligare information, kontakta: