Publicerad: 2017-09-13 09:31 | Uppdaterad: 2017-09-13 09:31

Seminarium: Evidensbaserade metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Datum: 2017-10-11

Tid: 13:00- 16:30

Plats: Landstingssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45, Stockholm

Nu har du som jobbar inom företagshälsovård, HR, är facklig företrädare eller arbetsgivare möjlighet att ta del av nya vetenskapligt underbyggda metoder för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Social och organisatorisk arbetsmiljö och psykisk ohälsa står alltmer i fokus vad gäller svenskt arbetsliv. Det ökande antalet som drabbas av arbetsrelaterad psykisk ohälsa ställer stora krav på effektiva och evidensbaserade insatser.

Sådana insatser har utvecklats och utvärderats av forskare vid de arbets- och miljömedicinska klinikerna runtom i Sverige i samarbete med företagshälsovården och av enheten för Interventions- och implementeringsforskning för arbetshälsa vid Karolinska Institutet.

Mer information