Publicerad: 2020-10-27 10:13 | Uppdaterad: 2020-10-27 10:24

Selektiv reglering av mRNA translation styr makrofogers immunsupressiva egenskaper under tumörtillväxt

Ett nära samarbete mellan Ola Larssons och Charlotte Rolnys forskargrupper vid institutionen för onkologi-patologi har resulterat i ett arbete publicerat i PNAS den 19:de oktober.

Ackumulering av Tumör-Associerade Makrofager (TAMs) korrelerar till dålig prognos för de flesta solida tumörer inklusive bröstcancer. Artikeln beskriver hur selektiv reglering av mRNA translation styr TAMs immunsupressiva egenskaper under tumörtillväxt. Forskarna visar att MNK2/eIF4E komplexet reglerar makrofagers immunsupressiva funktioner. Hämning av denna signalväg påverkar mRNA translation och omprogrammerar immunsupressiva makrofager till att bli immunaktiverande. De kan då aktivera cytotoxiska T celler vilket skulle kunna leda till anti-tumör egenskaper.

Publikation

MNK2 governs the macrophage antiinflammatory phenotype.
Bartish M, Tong D, Pan Y, Wallerius M, Liu H, Ristau J, et al
Proc Natl Acad Sci U S A 2020 Oct;():