Publicerad: 2014-11-13 09:08 | Uppdaterad: 2014-11-13 09:20

Sektionen för Translationell Alzheimer Neurobiologi firar det stora SSF-anslaget

Medarbetare vid sektionen för translationell Alzheimer neurobiologi firade stolt professor Agneta Nordberg, chef för sektionen, som huvudsökande har fått ett anslag på 33 miljoner SEK från Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) för projektet "Nya biomarkörer vid tidig diagnos och behandling av Alzheimers".