Publicerad: 2014-09-01 16:56 | Uppdaterad: 2014-09-01 16:57

Sektionen för fysioterapi har fått ny sektionschef: Maria Hagströmer

Från 1 September 2014, är Maria Hagströmer, docent ny sektionschef vid sektionen för fysioterapi.

Biträdande sektionschef är alltjämt Annette Heijne.