Publicerad: 2014-02-18 22:24 | Uppdaterad: 2014-03-20 13:05

Sektionen för Alzheimer neurobiologi center byter namn

Nytt namn på sektion vid NVS

Sektionen för Alzheimer neurobiologi center byter namn till Sektionen för Translationell Alzheimer Neurobiologi.