Publicerad: 2019-01-08 10:54 | Uppdaterad: 2019-01-08 10:54

Sektion övergår till forskargrupp

Sektionen för socialt arbete vid NVS har upphört som sektion vid årsskiftet, då verksamhetens omfattning är för liten för att motsvara en sektion.

Verksamheten kommer istället att fortsättningsvis bedrivas i den nybildade ”Forskargruppen för socialt arbete” under sektionen för allmänmedicin och primärvård. Forskargruppsledare är Kerstin Fugl-Meyer, adjungerad professor. Detta betyder att NVS nu har sju sektioner från och med den 1 januari 2019.