Publicerad: 2016-09-30 21:05 | Uppdaterad: 2016-09-30 21:15

Se professor Christina Opavas inspirationsföreläsning om fysisk aktivitet vid reumatism

Hon har varit professor i sjukgymnastik, numera fysioterapi, sedan 2006 och har ett gediget engagemang i såväl forskning som vård och patientorganisationer inom området för reumatiska sjukdomar. I denna video berättar Christina Helging Opava om nya lösningar på gamla problem vid reumatiska sjukdomar och fysisk aktivitet.

Professor Helging Opavas kunskap om reumatism finns även på ett personligt plan, eftersom hon under sin tid som student på sjukgymnastprogrammet vid Lunds universitet diagnostiserades med en reumatisk sjukdom.

Hennes forskning är främst inriktad mot fysisk aktivitet och träning för personer med inflammatoriska reumatiska sjukdomar i interventions- och implementeringsstudier, utveckling och anpassning av mätmetoder samt utforskande av patient- och vårdgivarperspektiv på fysisk aktivitet.

Studier om hur fysisk aktivitet påverkar mekanismer bakom systemisk och lokal inflammation, smärtmodulering och kardiovaskulär funktion bedrivs i nära samarbete med specialister på dessa områden. Forskningen är translationell och genomförs i en multiprofessionell miljö i samarbete med forskare från ett flertal svenska och utländska lärosäten.

Läs mer om Christina Helging Opava här.