Publicerad: 2015-05-28 10:43 | Uppdaterad: 2015-05-28 11:02

SciLifeLab ökar infrastrukturutbudet

SciLifeLab stärker sitt infrastrukturutbud med verksamheter vid lärosäten i Göteborg, Linköping, Lund och Umeå och erbjuder därmed utökat teknikstöd till svenska forskare.

För att bredda utbudet av tekniker och kompetens som är tillgängliga för svenska forskare inom SciLifeLab har centrets styrelse beslutat att integrera teknikkompetens vid andra lärosäten i SciLifeLab. Dessa tekniklaboratorier kommer att erbjuda tekniker och kompetens som kompletterar centrets nuvarande infrastruktur och kommer att integreras i SciLifeLabs befintliga teknikplattformar.

Vid SciLifeLabs styrelsemöte 13 maj beslutades att sex sådana faciliteter skall finansieras och integreras i centret från och med 2016.

– Breddningen av SciLifeLab med komplementär teknik innebär att forskare från hela Sverige får tillgång till ytterligare tekniker och kompetenser, vilket stärker svensk forskning och gör svenska forskare mer konkurrenskraftiga internationellt. Det innebär också att vi ökar möjligheterna till samverkan mellan forskargrupper vid de olika universiteten, säger Göran Sandberg, ordförande för SciLifeLabs styrelse.