Publicerad: 2015-03-26 11:31 | Uppdaterad: 2015-03-26 11:34

SciLife Innovation, en win-win för företag och akademisk forskning

Inom SciLife Innovation arbetar man för att fler forskare och företag ska hitta varandra i samarbeten av ömsesidigt värde. Att göra kompetens och tekniskt avancerad utrustning och analysverksamhet vid SciLifeLab tillgänglig även för företag är en viktig målsättning. När samtliga projekt presenterades den 24 mars var många entusiastiska över både resultat, och det mervärde samarbetena har gett.

– Det här har gått över förväntan. Samtliga deltagare, från både industrin och akademin, verkar vara överens om att detta varit positivt för alla inblandade. Redan nu, på kort tid, kan flera av projekten visa upp nya resultat, säger Cecilia Nilsson, på UU Innovation, som tillsammans med innovationskontoret på Karolinska Institutet är initiativtagare till SciLife Innovation.

Att få igång samarbeten mellan företag och forskare vid SciLife Lab är en viktig målsättning med SciLife Innovation. Initiativet lanserades 2013 och sammanlagt har sju projekt startats. Totalt fanns 35 personer på plats i SciLifeLabs lokaler i Uppsala när projekten presenterades. Vissa forskare har tidigare erfarenhet av att samarbeta med industrin, för andra så var det här första gången. Ett projekt som presenterades var KaroBios samarbete med KHTC, Karolinska High Throughput Center. Tillsammans har de arbetat inom drug discovery för att med stora screeningar hitta nya läkemedelskandidater som kan påverka det sjukdomsförlopp som utlöser astma.

– Det här har varit en fantastisk möjlighet för vår verksamhet. Det har fungerat väldigt bra från början. Man kanske tror att man tänker olika i industrin och inom akademin, men vi tänker ganska lika. Vi hoppas också att det här samarbetet kan trigga andra företag att bli intresserade av oss som facilitet, sa Anders B Eriksson, som arbetar vid KHTC vid SciLifeLab.

Ett annat bolag som var på plats var Mercodia. Tillsammans med forskare vid Uppsala universitet har de tittat närmare på tre sjukdomsrelaterade biomarkörer hos överviktiga barn. Förhoppningen är att på sikt förstå utvecklingen av hjärt- och kärlsjukdom hos dessa individer.

– Det har varit jättebra! Det är en win-win, där våra olika kompetensområden har kompletterat varandra. Vi fick snabbt en struktur på vårt samarbete och det har skyndat på utvecklingen. Det har också varit mycket värdefullt att ha med Cecilia Nilsson från UU Innovation som koordinator och bollplank för båda parter, sa Annika Carlsson, från Mercodia, som också nämnde att de i fjol startat en kommersiell produktion som ett resultat av samarbetet och att de redan nu skickat in två nya ansökningar för ett fortsatt samarbete inom samma område.

Även Vinnova, som varit en viktig finansiär, lyssnade på projektpresentationerna. De var nöjda med både resultat och upplägg.

– Vi ser att det har gett resultat. Vi ville testa och se hur viktiga de här projekten var för industrin. Det här är ett viktigt initiativ som visat sig ge ett mervärde för företagen, sa Mats Jarekrans, från Vinnova.

– Vår målsättning har varit att öka interaktionen mellan SciLife Lab och life science-industrin och det tycker jag vi har lyckats med. Med ganska små medel har vi fått till långsiktiga samarbeten, sa Bo-Ragnar Tolf, från Innovationskontoret vid Karolinska Institutet.

Andra projekt som också presenterades var inom cancerdiagnostik, kronisk smärta och diabetes. Övriga företag som deltar i projekt är Candix, NeoProteomics AB, Kancera, Medivir och Red Glead Discovery.

Om SciLifeLab
SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs och ett samarbete mellan fyra universitet: Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.