Publicerad: 2009-06-11 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Schizofreni ökar inte risken för våldsbrott

[PRESSMEDDELANDE 2009-05-20] En ny studie från Karolinska Institutet visar att psykossjukdomen schizofreni bara marginellt ökar risken att begå våldsbrott. Överrepresentationen i brottsstatistiken förklaras istället nästan helt av samtidigt missbruk.

Niklas LångströmFoto: Olle Sporrong

I debatten kring de våldsbrott som brukar kallas vansinnesdåd, exempelvis händelserna i Åkeshov och Gamla stan i Stockholm 2003, antar man ofta att förövarnas psykiska sjukdom orsakat våldet. Tidigare forskning har också funnit att personer med schizofreni, den vanligaste psykossjukdomen, tycks ha ökad risk för våldsamt beteende. Det har dock varit oklart hur stor riskökningen varit och om våldsbenägenheten verkligen berott på schizofrenisjukdomen i sig eller på andra faktorer.

Den nya studien, som presenteras i den ansedda vetenskapliga tidskriften JAMA, är den hittills största inom området. Våldbrottsligheten bland drygt 8000 personer som diagnostiserats med schizofreni under perioden 1973-2006 jämfördes med en kontrollgrupp om 80000 personer ur den allmänna befolkningen.

Bland personer med schizofreni och missbruk hade 28 procent dömts för våldsbrott jämfört med 8 procent av dem med schizofreni utan missbruk. I normalbefolkningen hade 5 procent dömts för våldsbrott.

- Att personer med schizofreni i allmänhet skulle vara mer våldsamma än icke-schizofrena stämmer allså inte. De som har schizofreni men inte något missbruk är obetydligt mer våldsamma än gemene man, sammanfattar Niklas Långström, en av forskarna bakom studien.

Niklas Långström hoppas att resultaten bidrar till minskad rädsla för psykisk sjukdom.

- Stigmatiseringen av psykiskt sjuka är problematisk då den ökar utanförskapet och minskar människors benägenhet att söka behövlig hjälp av psykvården. Studiens resultat visar ännu en gång på vikten av att förhindra, upptäcka och behandla missbruk i arbetet mot våldsbrott, säger han.

Studien är genomförd i samarbete med forskare vid University of Oxford, Storbritannien.

Publikation:

Seena Fazel, Niklas Långström, Anders Hjern, Martin Grann, Paul Lichtenstein.

"Schizophrenia, substance abuse, and violent crime".

JAMA. 2009 May 20;301(19):2016-23.

För mer information, kontakta: