Publicerad: 2021-02-11 10:19 | Uppdaterad: 2023-08-28 16:45

Satsning på systemstöd för forskningsinformation 

Illustration av data- och informationsnätverk mot blå bakgrund.
Genrebild: Gerd Altmann, Pixabay/public domain.

Tycker du att det är svårt att hitta detaljerad information om KI:s forskning och forskare på webben? I så fall är du troligen inte ensam. Nu pågår ett projekt för att förbättra sökmöjligheter och presentation av forskningsinformation inom ramen KI:s program för informationshantering och Strategi 2030.  

Porträttbild av Sofie, hon har kort ljust hår och rött läppstift och tittar rakt in i kameran.
Sofie Albinsson Cantwell, foto: KIB

– För tillfället är projektet i en fas där vi kartlägger de system och informationsägare som hanterar forskningsinformation på KI. Målet är att ta fram ett bra underlag för att upphandla en digital lösning som samlar information från andra system, till exempel PRISMA, iLab och publikationsdatabaser, säger Sofie Albinsson Cantwell, chef för universitetsbibliotekets enhet för systemutveckling och metodstöd och medlem av ledningen för informationshanteringsprogrammet.

Syftet med projektet, kallat systemstöd för forskningsinformation, är att skapa ett sammanhållet systemstöd,så att adekvat, uppdaterad och korrekt information om så väl forskare som pågående och avslutad forskning ska vara lätt att hitta för alla som söker. Det innebär att projektgruppen både tittar på organisatoriska och tekniska knutar i befintliga system och förbereder för upphandling och införandet av ett så kallat Research Information Management System, förkortat RIMS.

Utan ökad administration

En viktig ambition är att KI:s forskare ska kunna uppnå ökad spridning av information om sin forskning utan ökad administration. Förhoppningen är också att universitetet bättre ska kunna utnyttja befintliga resurser i form av kompetens och utrusning och att underlätta interna forskningssamarbeten.

– Som det nu är finns ett antal initiativ ute i organisationen för att ta fram manuella listor över KI:s forskare, forskningsämnen, tekniker och andra resurser, så behovet av ett sammanhållet systemstöd är helt klart stort, säger Sofie Albinsson Cantwell.

Projektgruppen består av deltagare från universitetsbiblioteket, it-avdelningen, kommunikationsavdelningen och universitetsförvaltningens systemsupportsenhet. Projektet har också en referensgrupp som består av representanter från forskningsverksamheten och andra delar av förvaltningen. Beslut om ett framtida systemstöd för forskningsinformation fattas tidigast sommaren 2021.