Publicerad: 2022-02-14 15:46 | Uppdaterad: 2022-02-18 10:53

Satsning på digital annonsering efter forskningspersoner

dekorativ bild
iStock/Getty images Foto: Dilok Klaisataporn

Rekrytering av studiedeltagare är en viktig del i många forskningsprojekt, men kan vara både kostsamt och tidskrävande. Nu finns det möjlighet för KI:s forskare att få hjälp från universitetets kommunikationsavdelning med att hitta forskningspersoner genom annonsering i sociala medier och Google.

Annonser i sociala medier skiljer sig från traditionell reklam genom att det går att rikta annonserna mot specifika målgrupper mer effektivt, till exempel utifrån geografi, språk, kön, ålder och andra parametrar. Googleannonser kan riktas in mot dem som söker efter specifika termer.  

Erbjudandet som kommunikationsavdelningen har tagit fram för KI:s forskare innefattar kostnadsfri rådgivning, planering och utformning av en annonskampanj via webbplatsen ki.se, i KI:s officiella konton i sociala medier och/eller med Google Ads. Forskare som vill ta del av detta stöd betalar endast för själva annonskostnaden till KI:s upphandlade byrå. Det övriga stödet får forskare helt kostnadsfritt. För den enskilde forskaren blir detta ett väldigt resurseffektivt sätt att hitta försökspersoner. 

– De forskare som har testat vårt erbjudande har både sänkt kostnaden per rekryterad deltagare och kortat tiden för sin rekrytering. Digital annonsering blir oftast mer kostnadseffektivt eftersom man bara betalar för klick på sina annonser. Dessutom går det att ställa in annonser på en målgrupp som är mer relevant för respektive studie. - säger Elena Krivovyaz, digital kommunikatör och ansvarig för satsningen.  

Den totala kostnaden för hela rekryteringskampanj kan variera stort, men den minimala budgeten som rekommenderas ligger på cirka 5000-10000 kronor per kampanj.  

Elena understryker att en viktig del i arbetet är att rekryteringen sker via centrala KI-konton, vilket gör att enskilda forskningsprojekt drar nytta av Karolinska Institutets starka varumärke.  

Varje möjlig rekryteringskampanj behöver diskuteras individuellt mellan kommunikationsavdelningen och ansvariga forskare för att att kunna ta hänsyn till olika etiska förutsättningar och bedöma vilka kanaler är bäst lämpade. Därför är det viktigt att forskare som vill testa erbjudandet kontaktar kommunikationsavdelningen innan de skickar in ansökan till etikprövningsmyndigheten.  

Intresserad av att testa?  

Mejla kommunikationsavdelningen socialmedia@ki.se så hjälper vi dig! 

Porträtt av Charlotta Thunborg
Charlotta Thunborg Foto: Privat

Forskarröster om digital annonsering 

Charlotta Thunborg, forskningssamordnare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 

Rekryteringsmål: Över 5000 deltagare till en enkätstudie om hur coronapandemin har påverkat vardag och livsstil hos personer över 60 år i Sverige.  


”Vi försökte rekrytera genom en pensionärsförening och tryckt reklam i dagstidningar. Det ledde till några dussin deltagare på ett halvår. Nu när vi har fått hjälp att annonsera via Facebook har vi fått in nära 3 800 enkätsvar på bara 1,5 månader och spenderade cirka 10 000 kronor. Vi vill inte gå tillbaka till annonsering i DN och Mitt I.” 

privat
Rebecca Grudin Foto: privat

Rebecca Grudin, doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap 

Rekryteringsmål: 225 deltagare totalt till en studie som riktas mot tonåringar med depression.

”Vår rekryteringskampanj genom Facebook har gett väldigt bra respons, 68 anmälningar på 11 dagar och spenderade lite mer än 5000 kr. Så mycket bättre utdelning än tidningsreklam, skulle jag säga. Vi skulle egentligen behöva pausa annonserna ett tag för att hinna hantera de anmälningar som kommit in senaste veckan.” 

Porträtt av David Moulaee Conradsson.
David Moulaee Conradsson. Foto: N/A

David Moulaee Conradsson, fysioterapeut och docent vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle 
Rekryteringsmål: 140 deltagare till en studie för att utvärdera ett rehabiliteringsprogram på distans för personer som drabbades av stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA) för en budget på 7000 kronor.  

”Vi har fått 146 anmälningar hittills och jag gissar att de flesta kommer från vår kampanj på Facebook. Efter en månad valde vi att pausa kampanjen, eftersom vi redan fått fler deltagare än vi kan ta hand om. ”