Publicerad: 2017-04-20 14:49 | Uppdaterad: 2017-05-02 08:16

Satsning i Stockholm för att förlossningsvården ska ha bättre kunskaper i förlossningsskador

Inom förlossningsvården i Stockholmsområdet läggs det nu fokus på att bli bättre på att förebygga, diagnostisera och behandla de bristningar som många kvinnor får vid vaginala förlossningar.

Under den kommande tre-årsperioden kommer samtliga barnmorskor och vissa läkare inom Stockholms läns landstings förlossningsvård erbjudas delta i två utbildningar om prevention, diagnostik och behandling av förlossningsskador som ges av Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet. Utbildningarna består av en mentorskurs på 4,5 hp och en baskurs. Mentorskursen riktar sig till nyckelpersoner och baskursen är för all personal inom förlossningsvården.

Unikt för denna satsning är att kursen tar ett helhetsgrepp om frågan och att barnmorskor och läkare utbildas tillsammans. Deltagarna får fördjupade kunskaper i anatomi, förebyggande metoder och möjlighet att under handledning träna praktiskt på handläggning under förlossning och suturering.

Utbildningen utgår från de nya nationella riktlinjerna gällande förlossningsskador hos förlösta, som Barnmorskeförbundet och Föreningen för obstetrik och gynekologi arbetat fram och börjat informera om. I mars hölls de första kurserna och under 2017 kommer ca 100 personer utbildas. Satsningen beräknas fortgå under en tre-årsperiod.