Publicerad: 2019-06-10 08:14 | Uppdaterad: 2019-06-17 11:36

SASUF forsknings- och innovationsvecka

En intervju med NVS:s delegater vid the South Africa-Sweden University Forum:s forsknings- och innovationsvecka.

Vad är the South Africa-Sweden University Forum och vad är dess syfte?

The South Africa-Sweden University Forum (SASUF) är ett internationellt projekt bestående av ett nätverk av universitet i Sverige och Sydafrika tillsammans med ambassader, civilsamhällets organisationer, finansieringsorgan och ministerier i båda länderna. Syftet med SASUF är att främja samarbete mellan Sverige och Sydafrika inom forskning, utbildning och innovation. SASUF är ett projekt som löper från 2017 till 2020.

Vad är målet med SASUF Research & Innovation vecka?

Den första forsknings- och innovationsveckan hölls förra året i Pretoria, Sydafrika. I år gick det av stapeln i Stellenbosch, Sydafrika. Huvudmålet med dessa evenemang är att samla forskare från Sverige och Sydafrika, vilket möjliggör internationalisering och kopplingar mellan forskare och finansieringsorgan, industri, ministerier och omgivande samhälle för att arbeta mot FN:s globala hållbarhetsmål (SDG). Nästa forsknings- och innovationsvecka 2020 kommer att hållas i Uppsala, Sverige.

Hur många forskare deltog i SASUF:s forsknings- och innovationsvecka 2019?

Vid SASUF forsknings- och innovationsvecka 2019 deltog 450 forskare och företrädare från nästan 40 sydafrikanska och svenska universitet. Detta inkluderade ett varierande utbud av "satellitevenemang" före själva konferensen som arrangerades av sydafrikanska och svenska partners. "Satellitevenemangen" hölls runtom i hela Sydafrika och ämnena varierade från grundläggande cellforskning till mer samhällsfrågor som åldrande, rörlighet och global uppvärmning.

Hur blev ni involverade?

För att bli en av delegaterna från Karolinska Institutet måste man antingen direkt bjudas in av arrangörerna eller ansöka om att få delta i mötet. I det senare fallet måste man motivera hur ens forskning skulle kunna bidra till en av SASUF-teman och hur upprättandet av samarbete med ett sydafrikanskt universitet skulle vara till nytta för båda sidor. Anna Cederbergs stiftelse för medicinsk forskning finansierade KI-delegaternas resa till Stellenbosch.


Vem deltog i SASUF forsknings- och innovationsvecka från NVS?

En delegation med 14 deltagare från Karolinska Institutet, inklusive doktorander och professorer från olika avdelningar deltog i mötet. Fyra av dessa forskare var från Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS): Professor Staffan Josephsson, Dr Ann-Helen Patomella och Sophie Gaber (doktorand) från sektionen för arbetsterapi och Dr Nuno Leal från sektionen för neurogeriatrik.

Vad gjorde ni där?

NVS-delegaterna gav muntliga presentationer på temat "Förstå sjukdomsbördan i Sverige och Sydafrika" där de presenterade sin nuvarande forskning. Dessutom berättade Sophie Gaber också om NVS:s doktorandråd och Dr Leal om Centrum för Alzheimersforskning. Presentationer hölls även av delegater från andra universitet enligt ytterligare 5  teman (Klimatförändringar, Utbildning, Social omvandling, Hållbar urbanisering, Digital teknik). Alla teman utnyttjade FN: s SDG som en språngbräda för att ta itu med globala hälso-, teknik och sociala frågor. Utöver huvudevenemanget hade delegaterna också chansen att träffas med potentiella samarbetspartners genom satellitevenemang organiserade av de själva.

Vad tar ni med er därifrån?

Sammantaget var det ett fruktbart möte. Flera nya samarbeten inrättades och möjligheten till nya projekt blev verklighet. Vi fick också veta att SASUF erbjuder olika finansieringsmöjligheter för att stödja både korta och långsiktiga samarbeten mellan sydafrikanska och svenska partners. Därför finns möjligheter att finansiera dessa nya projekt. Finansieringsmöjligheter kan hittas på SASUFs hemsida:
https://sasuf.org/south-africa-sweden-university-forum/