Publicerad: 2023-01-10 13:41 | Uppdaterad: 2023-01-10 14:36

Saneringsfirma byter namn till BELFOR Sverige

KI:s upphandlade saneringsfirma har bytt varumärke. Den hette tidigare SSG Nordic men har nu bytt namn till BELFOR Sverige. Vi ber KI:s verksamheter att vänligen uppdatera lokala rutiner och anvisningar, om saneringsfirman nämnts i dessa.

Kontaktuppgifter till företaget (t.ex. när saneringsbehov uppkommer) är oförändrade. Se uppgifterna nedan.

BELFOR Sverige (tidigare SSG Nordic AB)

Beställning av saneringstjänster görs på telefon 08-99 99 24 (utanför kontorstid/jour 020-100 140) eller mail skade.stockholm@ssgnordic.com.

Vid beställning anger du:

 • Ett av följande alternativ:
  • Prioritet 1: Arbeten av brådskande, akut eller jour/beredskap karaktär. Påbörjande inom 2 timmar.
  • Prioritet 2: Påbörjande inom en vecka.
  • Prioritet 3: Planerat. Påbörjande enligt överenskommelse, normalt inom 2-4 veckor.
 • Din ZZ-kod
 • Fullständig fakturaadress
 • Vart man önskar få tjänsten utförd
 • Vad tjänsten består av

Kontakt

Erik Stenholm Handläggare