Publicerad: 2019-06-20 08:02 | Uppdaterad: 2019-09-30 13:38

Samverkansprojekt mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm erhåller anslag från Socialstyrelsen för 2019

Socialstyrelsen tilldelar 2 000 000 kr under 2019 för ett samverkansprojekt mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm.

Tanja Tomson, forskare vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME), leder projektet ”Utvecklingsarbete i primärvården för att vid psykisk ohälsa förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor”.

Under 2019 kommer projektgruppen att utveckla en strategi för att implementera en ny behandling kallad Tobaksavvänjning på Recept (TOR) för att förebygga psykisk ohälsa. Tanken är att genomföra och utvärdera implementeringen på vårdcentraler i Stockholmsregionen under 2020.

– Vi kommer att genomföra utvecklingsarbete för att förebygga och behandla ohälsosamma levnadsvanor hos patienter med psykisk ohälsa, berättar Tanja Tomson.

– Målet är att minska förekomsten av tobaksbruk hos patienter med psykisk ohälsa som besöker primärvården i Region Stockholm.

Kontakt
 

Profile image

Tanja Tomson

Senior Forskare
+46852480173

Kontakt

Tanja Tomson Senior Forskare
+46852480173