Föreläsningar och seminarier Samvård vid kronisk sjukdom - inspirationsdag för att vårda, forska och utveckla tillsammans

2020-11-12 10:00 - 15:00 Add to iCal
Online Digitalt event via Zoom, länk skickas ut till anmälda deltagare 1 vecka före eventet.

Välkommen till en inspirationsdag som är en del av forskningsprogrammet "Samvård vid kronisk sjukdom" vid Medical Management Centrum (MMC), LIME, den 12 november 2020. Eventet sker digitalt via Zoom.

Partnerskap mellan patienter, deras anhöriga, kliniker och forskare blir allt mer en självklarhet i utvecklingen av god vård och hälsa, särskilt för och med personer som lever med kroniska tillstånd.

Samvård (co-care på engelska) beskriver ett nytt tanke- och arbetssätt för hur patienter och vårdpersonal kombinerar sina resurser för att uppnå bästa möjliga hälsa.

Denna digitala inspirationsdag är en del av forskningsprogrammet Samvård vid kronisk sjukdom vid Medical Management Centrum (MMC), Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) på Karolinska Institutet.

Dagen riktar sig till alla engagerade patienter, anhöriga, forskare, vårdpersonal och andra som arbetar för att stärka samskapande för att uppnå bättre vård och hälsa.

Varmt välkommen till en dag fylld av intressanta samtal.

Program

Moderator för dagen är Cristin Lind, öppen erfaren närstående och facilitator för samskapande.

10:00-10:15
Välkommen och introduktion - vad är samvård och varför behövs den?

Professor Mats Brommels, huvudansvarig för programmet Samvård vid kronisk sjukdom

Professor Carl Johan Sundberg, prefekt vid institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME)

10:15-11:00
Paneldiskussion: Reflektioner från programmet Samvård i kronisk sjukdom - vad har vi studerat och lärt oss?

Co-Care Companion: Samskapande av en samvårdstjänst för Parkinson’s sjukdom.
Carolina Wannheden, PhD, MMC, LIME
Åsa Revenäs, MedDr, fysioterapeut, forskningsansvarig Ortopedkliniken, Region Västmanland.

Händelsestyrda vårdmöten för bättre cancervård – ett samvårdsinitiativ
Professor Mats Brommels, MMC, KI

Eskil Degsell, öppen egenerfaren patient och också närstående, ledamot i Svenska Hjärntumörföreningen, Patient och närståenderepresentant vid Hjärntumörflödet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Processledare för närstående frågor och PROM vid Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland.

Vem bryr sig? Kartläggning av sociala relationer och tillgångar för personer som lever med hjärntumör och deras närstående.
Marie Dahlberg, doktorand vid MMC, KI 

Hur kan man uppnå personcentrerad kronisk vård och vilken roll spelar digitala tjänster? Hälso-och sjukvårdspersonals och patienters erfarenheter från en reumatologisk specialistenhet.
Emma Granström, folkhälsovetare och doktorand vid MMC, KI 

Spetspatienter och samvård

Sara Riggare, grundare till spetspatientrörelsen, debattör, doktorand i digital egenvård på Uppsala Universitet

Forskning om samvård
Professor John Ovretveit, MMC, LIME

11:00-11:30
Omvärldsspaning - pågående svenska initiativ med samverkan i centrum

Moving from participation towards partnership in nursing care
Janet Mattsson, RN, MME, PhD. Senior lecturer. Associate Professor, Director of nursing care development Childrens Perioperative and Intensive Care Department, KS. Länk till artikeln. [in English]  

Verksamhetsutveckling i samverkan med patienter - Susanne Karlfeldt, Akademiskt specialistcentrum, SLSO.

Patienten i förarsätet! Implementering av patientdrivna innovationer för samvård – ett forskningsprogram som studerar hur nya samvårdsmodeller bäst kan implementeras i rutinsjukvård och i patienternas dagliga liv.
Maria Lindberg Reinius, PhD, postdoktor vid MMC, KI.

Samskapa: ett forskningsprogram om samskapande processer i vård och välfärd
Professor Sofia Kjellström, The Jönköping Academy for Improvement in Health and Welfare, Hälsohögskolan, Jönköping University.

11:30-12:00
Reflektionspanel med systemperspektiv - vad behövs för att samverkansinitiativ ska fungera i verkligheten?

Åsa Steinsaphir, brukarinflytandesamordnare, Norra Stockholms Psykiatri

Karin Pukk Härenstam, specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet och representant för Forskningspartnersprogrammet

Lisbeth Löpare Johansson, SKR samordnare för Nära vård

12:00-13:00
Lunchpaus
13:00-14:00
Internationell inspiration (this session will be in English)

Gina Assaf and Hannah Davis – Patient-led research for covid -19

Patient-Led Research is a self-organized team of Long Covid patients born out of the Body Politic COVID-19 support group.

We work on patient-led research around the COVID experience and prolonged recoveries. The team is made up of researchers in relevant fields – participatory design, neuroscience, public policy, data collection and analysis, human-centered design, health activism – in addition to having intimate knowledge of COVID-19.

We've presented this research to the WHO, CDC, and NIH, and have been cited in major medical journals such as the British Medical Journal, JAMA, and Fatigue.

Sarah Myers, MPH, RN, Health Care Quality Improvement Facilitator
Sarah Myers has two decades of experience leading successful complex collaborative quality improvement initiatives and Networks, with a special interest in enabling meaningful engagement of all partners (including patients/customers) in quality improvement and innovation activities. 

Tessa Richards, BMJ Senior Editor/Patient Partnership 
Dr. Tessa Richards worked in the NHS as a general physician and rheumatologist and also in general practice before joining the BMJ editoral team, where she is a Senior Editor. She developed and led the BMJs Patient and Public Partnership Strategy from 2014-2020 and a key part of her current role is to commission the journals Partnership in Practice series.

She is also a cancer patient and a carer for close family members with long term conditions.

14:00-14:45
Era reflektioner av samvård - en omvänd frågestund
14:45-15:00
Sammanfattning och avslutning

Kontakt

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Elena Eftimovska

Projektkoordinator

Kontakt