Publicerad: 2021-11-24 09:19 | Uppdaterad: 2021-11-24 09:26

Samir EL Andaloussi, utnämnd till professor i biomolekylär medicin och avancerad terapi

Samir El Andaloussi
Samir El Andaloussi Foto: Ulf Sirborn

Samir EL Andaloussi är nyutnämnd professor i biomolekylär medicin och avancerad terapi på institutionen för laboratoriemedicin.

Grattis Samir! Hur känns det?

– Det känns fantastiskt kul. Det är ett kvitto på att det vi arbetar med är viktigt.

Hur kommer det sig att du har intresserat dig för just detta forskningsområde?

– Jag har alltid varit intresserad av avancerade terapier baserade på nukleinsyror. Till skillnad från småmolekyler kan man med dessa i princip nå alla sjukdomar. Att förbättra dess upptag i vävnader, framför allt utanför lever är en stor utmaning och det är just där mitt intresse ligger. Vi tror att det kan uppnås genom att använda kroppens egna nano-budbärare, exosomer, där vi med hjälp av avancerad biomolekylär teknik kan ladda dessa terapier inuti exosomerna.

Hur ser det ut framåt, finns det något särskilt spännande du ser fram emot?

– Jag vill fortsätta utveckla exosomteknologin och bygga en modulär platform där vi, likt ett lego, kan byta ut specifika delar på ett effektivt sätt och kunna göra exosomer som innehåller olika terapier beroende på den sjukdom de skall riktas mot.