Publicerad: 2017-04-18 10:54 | Uppdaterad: 2017-04-18 10:54

Samband mellan kirurgens ålder och resultat efter cancerkirurgi

En kirurg som opererar matstrupscancer är som bäst mellan 52 och 56 års ålder. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet som undersökt hur kirurgens ålder påverkar långtidsprognosen efter omfattande cancerkirurgi. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Annals of Surgery.

Operation för matstrupscancer, vilket för många patienter är den enda botande behandling som finns idag, är ett omfattande ingrepp. Operationen är inte bara lång utan också tekniskt krävande. Tidigare studier har slagit fast att ett visst antal operationer av denna typ måste ha gjorts av en kirurg för att ett stabilt resultat för patienternas överlevnad ska uppnås. Men även om erfarenhet ofta tilltar med stigande ålder kan den fysiska förmågan sjunka med stigande ålder. Även psykologiska faktorer såsom riskbeteende och självförtroende kan tänkas förändras över tid.

Forskare vid Karolinska Institutet har därför i en kohortstudie undersökt sambandet mellan kirurgens ålder och prognosen efter kirurgi. Studien omfattade alla patienter i Sverige som opererats för matstrupscancer mellan åren 1987 och 2010, totalt 1 761 operationer utförda av 139 kirurger, och jämförde överlevnaden på 90 dagars och fem års sikt.

Studien kunde visa en förbättring av både korttids- och långtidsprognosen upp till en kirurgålder av 52 år, där en optimal nivå för patienternas överlevnad uppnåddes. Redan vid 56 års ålder vände dock kurvorna och både korttids- och långtidsdödligheten ökade igen. Den optimala åldersperioden för kirurgerna var alltså 52–56 år.

Äldre kirurger kan behöva testas

Även efter justering för flera störfaktorer, inklusive tumörstadium och kirurgvolym, hade kirurgens ålder ett eget prognostiskt värde. Forskarna påpekar dock att mer forskning behövs innan sambanden kan fastställas.

– Om framtida studier bekräftar resultaten kan det finnas anledning att föreslå kirurger som närmar sig pensionsåldern att operera matstrupscancer tillsammans med annan erfaren kirurg. Man kan också tänka sig att äldre kirurger, likt piloter, på något sätt testas för sin förmåga att genomföra dessa särskilt långvariga och komplicerade operationer, säger Jesper Lagergren, professor i kirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska Institutet som är huvudansvarig för studien.

Forskningen är finansierad av Vetenskapsrådet och Cancerfonden.

Publikation

“Surgeon age in relation to prognosis after esophageal cancer resection”
Sheraz Markar, Hugh Mackenzie, Pernilla Lagergren & Jesper Lagergren
Annals of Surgery, online 7 april 2017, doi: 10.1097/SLA.0000000000002260