Publicerad: 2015-02-04 07:08 | Uppdaterad: 2015-03-31 10:38

Samarbetet mellan KI och Makerere University gynnar båda parter

Låginkomstländer behöver lyfta kvaliteten på sin akademiska forskning, bland annat genom internationella samarbeten med universitet med starka forskningsmiljöer. Men sådana utbyten gynnar inte bara den ena parten utan båda parter stärker sin kapacitet. Det menar författarna bakom en artikel i PLOS Medicine, som presenterar det mångåriga samarbetet mellan Karolinska Institutet och Makerere University i Uganda.

Samarbetet som pågått sedan 2001 innefattar bland annat möjligheten för forskarstuderande att få en dubbel doktorsexamen från båda universiteten. Hittills har 28 sådana dubbelexamina delats ut. Totalt har samarbetet resulterat i 44 disputerade forskare, varav 11 svenskar och 33 ugandier, och mer än 500 publicerade vetenskapliga artiklar.

– Eftersom programmet gör det möjligt för doktoranderna att stanna i sina hemländer en stor del av året minskar vi risken för så kallad brain-drain i Uganda. Samtliga har stannat i landet efter examen och 13 av dem har gått vidare till postdoc-tjänster. Det finns även sociala fördelar; inte minst kvinnor med små barn uppskattar denna utbildningsform, säger Stefan Peterson, professor i global hälsa och en av forskarna bakom artikeln.

Lett till policyförändringar

Satsningen har finansierats genom anslag från svenska Sida, och har fokuserat främst på forskningsområden som är prioriterade inom det ugandiska hälso- och sjukvårdsystemet, vilket även lett till policyförändringar för bättre mödra-barnhälsa i Uganda och via WHO och UNICEF även för andra delar av Afrika.

– Projekten handlar om allt från barnhälsovård till malaria. Vi har precis startat en ny studie om diabetesvård, där vi hoppas att den svenska hälso- och sjukvården ska kunna lära av hur man i Uganda använder sig expertpatienter för att förändra människors levadsvanor istället för att skicka dem till doktorn i alla lägen, säger Stefan Peterson.

Han menar att Sverige har en unik möjlighet att genom dessa ”joint degrees” bidra till en hållbar utveckling i världen genom att stödja forskarutbildning när det gäller lokala problemområden i fattiga länder och globala frågor.

– Världen hänger ju ihop och även svenska studenter, lärare och forskare har mycket att lära. Inte bara Sida och UD utan även Utbildningsdepartementet drar nytta och bör finansiera detta arbete, säger Stefan Peterson.

Publikation

Enabling Dynamic Partnerships through Joint Degrees between Low- and High-Income Countries for Capacity Development in Global Health Research: Experience from the Karolinska Institutet/Makerere University Partnership
Nelson Sewankambo, James K. Tumwine, Göran Tomson, Celestino Obua, Freddie Bwanga, Peter Waiswa, Elly Katabira, Hannah Akuffo, Kristina Persson, Stefan Peterson
PLOS Medicine, online 3 February 2015, doi: 10.1371/journal.pmed.1001784