Publicerad: 2023-08-23 12:19 | Uppdaterad: 2024-01-23 10:30

Säkerhetsläget vid Karolinska Institutet

Kollage med tre bilder: Bild 1 Aula Medica, bild 2 och 3 Neo
Det är viktigt att tillämpa redan befintliga säkerhetsrutiner på KI:s campus i Solna och Flemingsberg. Foto: bild 1: Ulf Sirborn. Bilder 2 och 3: Martin Stenmark.

Säkerhetspolisen höjde den 17 augusti terrorhotnivån till ett högt hot, vilket motsvarar en fyra på den femgradiga skalan. Orsaken är ett försämrat läge avseende attentatshot mot Sverige. Myndigheten bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid och den höjda nivån är en signal till alla berörda samhällsaktörer om vikten av att fortsätta arbetet för att minska risken för att ett terrorattentat ska inträffa.

Uppmaningen är att fortsätta med ordinarie verksamhet, leva som man gjort tidigare och göra de saker i vardagen som man brukar, men vara mer vaksam och hålla sig uppdaterad när det gäller information.

Karolinska Institutet följer händelseutvecklingen, men det finns i dagsläget inga skäl att göra förändringar i planerad verksamhet vare sig för medarbetare eller studenter. Det är emellertid viktigt att redan befintliga säkerhetsrutiner tillämpas, till exempel att inte släppa in obehöriga och att rapportera in något som verkar misstänkt. KI har kontinuerlig kontakt med andra lärosäten, Region Stockholm, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen om situationen.

Om du har frågor som rör KI och säkerhetsläget, kontakta KI:s säkerhetsenhet: sakerhetsenheten@ki.se.

Vid akuta situationer ska polis kontaktas via larmnumret 112.