Publicerad: 2015-11-23 15:45 | Uppdaterad: 2015-11-23 15:52

Säkerhetsläget på Karolinska Institutet

Information med anledning av den höjda terrorberedskapen nationellt och den ökade polisiära närvaron vid publika platser i Stockholm.

Polisen har förstärkt bevakningen för specifika platser, personer och byggnader. En ökad polisiär närvaro kommer att märkas även vid Karolinska Institutet, det måste dock understrykas att det inte finns någon särskild hotbild mot oss.

Säkerhetsenheten följer utvecklingen och bedömer om ytterligare säkerhetsåtgärder behöver vidtas, exempelvis vid större arrangemang. Detta sker med utgångspunkt i aktuell information och rekommendationer från polisen, SÄPO och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Väktare tjänstgör som vanligt och har skärpt uppmärksamhet inför saker som sticker ut i den vanliga miljön.

Studenter och medarbetare kan meddela avvikande händelser till KI larm: 08-524 801 00. Vid akut fara eller hot ska alltid polisen larmas på telefon 112.