Publicerad: 2012-03-09 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:32

Så ska cancer bekämpas framöver

[PRESSINBJUDAN 2012-02-23] Under två dagar i mars kommer några av världens främsta cancerforskare att träffas i Stockholm för att diskutera framtidens cancerbehandlingar.

Nu är flera nya angreppssätt på väg in i cancersjukvården. Till dem hör exempelvis immunterapi, där tumörcellerna ska elimineras av kroppens eget immunförsvar. Andra metoder går ut på att strypa tumörens kärltillväxt, så att den "svälter ihjäl". Ytterligare andra syftar till att korrigera kända defekter i tumörcellerna med hjälp av skräddarsydda målinriktade läkemedel, som stoppar den ohämmade tillväxten.

Andra vägar till förbättrad behandling mot cancer går via en ökad förståelse för cellerna på DNA-nivå - varför delar sig vissa celler "felaktigt" och utvecklas till tumörer? Går det att bromsa eller påverka tumörutvecklingen i dessa celler, som är genetiskt programmerade att utveckla cancer?

En del nya behandlingsmetoder är redan i kliniskt bruk vid sidan om de i dag mest etablerade behandlingarna kirurgi, strålning och cellgifter. Andra angreppssätt befinner sig på grundforskningsstadiet.

Under två dagar kommer ett 20-tal av världens främsta cancerforskare att berätta om sina senaste resultat från olika fält. Flera programpunkter handlar om hudcancerformen malignt melanom.

Journalister är välkomna till konferensen "Frontiers in Cancer Research and Therapy"

  • Tid: Torsdag den 8 mars kl 9.00-17.30 och fredag 9 mars kl. 9.00-15.45.
  • Plats: Nobel Forum, Nobels väg 1, Karolinska Institutet campus Solna.

Ur programmet:

  • Genomik. Hela arvsmassan (DNA) i tumörer går att kartlägga med ny, kraftfull metodik. Vilka gener är förändrade i olika tumörer och vilken klinisk betydelse kan det få?
  • Cancervaccinering. Nya sätt att förmå patientens eget immunförsvar att angripa tumören.
  • Heterogenitet. Hur ska man angripa tumörer som består av flera olika slags celler som har olika förändringar i DNA?

Fullständigt program och mer information om konferensen:

Arrangörer: Klas Wiman, Andreas Lundqvist, Ola Larsson, Thierry Soussi, Johan Hansson. Samtliga är verksamma vid institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet.

För mer information kontakta: