Publicerad: 2016-08-23 13:41 | Uppdaterad: 2016-08-24 12:54

Så påverkas kvinnors sexlust av p-piller

Det är första gången som effekten av kombinerade p-piller på sexualitet hos unga kvinnor undersöks i en stor randomiserad och placebokontrollerad undersökning.

Sammanlagt 340 kvinnor randomiserades till aktiv behandling eller placebo.

Under perioden undersökte forskarna flera områden, som kvinnornas åtrå, upphetsning, tillfredsställelse, orgasm, lyhördhet och självbild. P–piller visade sig påverka kvinnornas åtrå, tillfredsställelse och upphetsning.

– Många kvinnor påverkas kanske inte negativt alls av p-piller men en del kan få minskad sexlust, säger professor Angelica Lindén Hirschberginstitutionen för kvinnors och barns hälsa som står bakom studien.

Även om kvinnor redan tidigare har vittnat om att de har mått dåligt av p-piller, så är det först nu det är vetenskapligt bevisat, konstaterar hon.