Publicerad: 2016-02-12 17:12 | Uppdaterad: 2016-05-09 13:18

Så kommenterar Sten Heckscher utredningsarbetet

Den externa utredningen som ska granska Macchiarini-ärendet ska ledas av juristen och tidigare Högsta förvaltningsdomstolens ordförande Sten Heckscher. Om utredningen kan vara klar till sommaren, enligt konsistoriets önskemål, kan man bara ha olika förhoppningar om, menar Sten Heckscher. Tidsramen får inte gå ut över kvaliteten.

– Jag kan inte säga mer än att vi inte kommer att dra benen efter oss. Vi kommer att göra det här så fort det är möjligt, säger Sten Heckscher.

Vid presskonferensen på KI den 9 februari poängterade han att KI har varit noga med att det är den externa utredaren som bestämmer hur utredningen går tillväga. Hur upplägget blir och vilka frågor som ska besvaras kommer utredningsgruppen att besluta. Det handlar om frågor som tidigare nämnts i en nyhet från KI men Heckscher poängterar också att upplägget inte är helt klart ännu.

– Det har att göra med att det finns gränssnitt åt olika håll, i förhållande till sjukhuset och till den utredning som åklagarmyndigheten håller på med och så det gränssnitt som högskolelagen beskriver, nämligen att frågor som har att göra med vetenskaplig kompetens inte får avgöras av konsistoriet. Granskningen ska utgöra det som faller inom konsistoriets ansvarsområde. Vad det kommer att betyda konkret är en svår fråga som jag i dag inte kan svara på, säger Sten Heckscher.

Enligt konsistoriets ordförande Lars Leijonborg har KI valt ett upplägg där den externa granskaren själv får bestämma vilka övriga som ska ingå i granskningsgruppen.

Heckschers val föll på två personer. Den ena är Carl Gahmberg, professor i biokemi vid Helsingfors universitet, utbildad läkare och en av Finlands mest citerade forskare samt utländsk ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige. Den andra är Ingrid Carlberg, författare och tidigare journalist på Dagens Nyheter. Hon har gett ut flera böcker, bland andra ”Pillret” år 2008. Hon är medicine hedersdoktor vid Uppsala universitet och har varit ledamot av Granskningsnämnden för radio och TV.

– Jag tycker att vi behöver personer med riktig rejäl medicinsk kompetens, det kan vara av väldigt mångsidigt slag, dessutom måste man hitta en person som i förhållande till KI står fri, det är inte det allra enklaste eftersom KI spelar den roll som KI gör i Sverige, kommenterar Sten Heckscher.

Inledningsvis ska gruppen träffas och göra upp en plan för sitt arbete.

– Sannolikt så kommer vi att skaffa oss en ram för händelseförloppet. Då borde det vara möjligt att få ganska hygglig dokumentation på vad som har inträffat också, det borde rimligen finnas på KI. Sedan ska vi formulera det vi ska försöka ge svar på och se vad vi därutöver behöver ta reda på och vilka vi behöver träffa och tala med. Om det skulle visa sig att vi behöver mer sakkunskap på ett område så får vi skaffa oss det, säger han.

Text: Madeleine Svärd Huss