Publicerad: 2022-12-20 16:08 | Uppdaterad: 2022-12-20 16:08

Så kan vi hjälpas åt att spara energi

två människor sitter i var sitt dragskåp och arbetar
Ett öppet dragskåp drar mycket energi. Dra alltid ner luckan till dragskåpen och stäng av dem när de inte är i bruk.

KI har en stor energianvändning. bland annat på grund av omfattande laboratorieverksamhet.

Du kan bidra till att minska energianvändningen genom att:

  • Vid inköp, köpa in energisnål utrustning
  • Stäng av apparatur, inklusive datorer, skärmar, lampor och all annan utrustning som drar el, när den inte används
  • Stänga dragskåp som inte används
  • Inte hålla fönster öppna utan vädra bara kort vid behov.
  • Finns det delar av byggnaden som inte används? Meddela Akademiska Hus så kan vi sänka temperaturen och minska ventilationen. 

Hos Akademiska Hus kan du läsa mer om vad i verksamheten som drar mycket energi och få råd om vad du kan göra.