Publicerad: 2022-12-12 10:59 | Uppdaterad: 2022-12-13 13:52

Så kan peer learning användas i VIL - ny guide med exempel från handledare

Pedagogiska utvecklare på KI, engagerade kliniska handledare i regionen och egeninspelat filmmaterial har resulterat i en uppdaterad guide för arbete med peer learning i VIL. Guiden kan användas för dig som möter studenter i verksamhetsintegrerat lärande.

”Peer learning” innebär att studenter, inom samma profession, lär av och med varandra. Det kan ske i olika lärandemiljöer, som olika vårdinrättningar eller patientens hem.

Sedan tidigare finns Studentenhet med peer learning. Under 2022 har ett arbete gjorts med att uppdatera och utveckla materialet på webben där bland annat filmer som kliniska handledare spelat in själva ingår.

Hej Helena Brodin, pedagogisk utvecklare på KI:s Enhet för Undervisning och lärande!

Foto av Helena Brodin, pedagogisk utvecklare på UoL, KI.
Helena Brodin, pedagogisk utvecklare, UoL. Foto: Privat.

Berätta om peer learning-guiden och vem är den till för?

- Peer learning-guiden är till för dig som använder eller vill prova att använda peer learning i verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Eller kanske bara är nyfiken? Materialet vänder sig främst till handledare i VIL, men vi hoppas att både lärare och studenter på universitet och högskolor ska hitta det.

- I guiden kan du se hur andra har gjort och får konkreta verktyg för att använda peer learning direkt. Vi hoppas att materialet, som ska tilltala alla professioner inom hälso- och sjukvården, kan inspirera till att utveckla handledning, och att det ska fungera att använda i många olika lärandemiljöer.

Hur gick arbetet till?

- Vi har varit en projektgrupp med kollegor på Enheten för Undervisning och lärande (UoL) här på KI som har arbetat med planeringen och utförandet. I gruppen har vi varit representanter från olika specialiteter som arbetat på olika delar av guiden, som bearbetning av text, film- och ljudmaterial och kontakt med externa intressenter och samverkanspartners. Det har varit en fantastisk grupp som generöst har delat med sig av sina specialistkompetenser - vilket verkligen inte går att uppskatta nog mycket!

- Men det som också är fantastiskt är att guiden bygger på material från engagerade kliniska handledare i Region Stockholm. De har spelat in filmer med sina mobiler och skickat till oss för bearbetning. Handledare har också delat med sig av skrivna exempel på hur en peer learning-aktivitet kan genomföras och de finns nu också på webbsidan. Alla som deltagit har varit så generösa och modiga med både sin tid, engagemang och kloka åsikter! Utan detta samarbete hade materialet verkligen inte blivit så bra som den blev.

- Vi hoppas också att materialet ska representera olika sätt att ta till sig information, genom ljud, bild och text. Allt som finns i guiden är arbete baserat på många diskussioner och timmar av att vända och vrida på saker och ting!

Vad har varit mest givande under arbetet?

- Utan tvekan kontakten, interaktionen med och att få lära sig av engagerade personer som lagt ned tid mer eller mindre gratis på att framställa material och komma med input! Tänk att vi i denna guide har samlat representanter från forskning, studenthandledning och högre utbildning, som inom ramen av att delge kunskap kring peer learning, vill dela sina tankar kring hur de arbetar, vad de upptäckt och vad de vill utveckla - det känns enormt!

…och mest utmanande?

- Att få in kommentarer och återkoppling i rätt tid, så att processen kan fortlöpa enligt plan. Olika delar i processen tar helt enkelt olika tid och det är svårt att tidssätta allt i förväg.

Hur önskar du att peer learning-guiden används?

- Använd den med ett öppet sinne! Man får vara kritisk till det som står. Kanske fungerar inte allt just hos dig? Kan du då göra på något annat sätt? Håller du inte med om det som står - vad gör du då? Och hör av dig till mig - jag vill gärna uppdatera och revidera materialet framöver.

Dental students with facial protection handling samples.
Tandläkarstudenter, KI. Foto: Erik Cronberg.

Mer material: Pedagogik i VIL

► Verksamhetsintegrerat lärande, VIL, är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan mellan högre utbildning och arbetsliv.

► VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

► På samlingssidan Pedagogik VIL hittar du material och hänvisning till kurser: Introduktion till handledning i VIL, Studerandeprocessen vid VIL/VFU, IPL-guide, med mera.

Peer learning-guiden bygger på material som fanns i Studentenhet med Peer learning, vilket togs fram genom samverkan med Region Stockholm och de enskilda högskolorna.

Kontakt

Helena Brodin Adjunkt