Publicerad: 2009-05-28 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

Så kan fler strokepatienter räddas till ett bra liv

[PRESSMEDDELANDE 2009-05-28] Ett viktigt sätt att förebygga neurologisk funktionsnedsättning och livshotande komplikationer vid stroke är att patienten får adekvat vård inom några timmar. Därför måste kunskapsnivån hos allmänheten höjas när det gäller typiska symtom på stroke, menar flera ledande strokeforskare som just nu deltar i pågående European Stroke Conference (ESC) 2009 i Stockholm.

- Vi har idag nya och effektiva behandlingsmetoder som gör att strokepatienter som kommer in till sjukhuset inom 4,5 timme efter insjuknandet kan i princip klara sig utan men. Problemet är att många patienter inte känner igen symtomen och kallar inte på ambulans i tid, säger Nils Wahlgren, professor vid Karolinska Institutet och en av arrangörerna av ESC 2009.

Ett enkelt sätt att rädda liv är att fler människor lär sig det så kallade FAST-testet för att snabbt kunna identifiera en stroke:

  • Vid ett försök att le, hänger ena mungipan inte med.
  • Vid ett försök att hålla armarna rakt fram faller ena armen ned.
  • Ett försök att säga en enkel mening av typen "det är vackert väder idag" misslyckas.

Det är andra året i rad som den årliga europeiska strokekonferensen ESC hålls i Stockholm. Konferensen, som pågår fram till den 29 maj, har lockat omkring 2 600 deltagare från 81 länder. Syftet är bland annat att stimulera utvecklingen av nya behandlingsmetoder och att definiera vilken vårdstandard strokepatienter bör få i hela Europa.

Sverige ligger långt fram när det gäller vård och forskning kring stroke. Världens första nationella strokeregister startade här.

- Vi var först med att införa särskilda strokeenheter på våra sjukhus. Ett annat exempel på Sveriges framgångar inom området är det världsomspännande strokenätverket SITS (Safe Implementation of Treatments for Stroke), som samordnas från Karolinska Institutet, berättar professor Bo Norrving.

- Nu riktar vi in oss på att finna något som kan motverka utvecklingen av en hjärnskada efter slaganfall och att stimulera den hjärnfunktion som kan ha gått förlorad. En aktuell diskussion är huruvida en måttlig sänkning av temperaturen i hjärnan kan minska hjärnskador efter stroke, säger Nils Wahlgren.

Program och mer information om konferensen:

För frågor, kontakta: