Publicerad: 2016-09-21 09:48 | Uppdaterad: 2016-09-21 11:37

Så hjälper statiner immunförsvaret

Statiner skyddar mot hjärt-kärlsjukdom på fler sätt än vad som tidigare har varit känt. Forskare från IMM visar i en studie vilken immunologisk effekt statinerna har – och presenterar därmed en ny teori till varför statiner är effektiva på att förhindra hjärtinfarkt. Studien publiceras i Journal of the American Heart Association.

Åderförkalkning kan leda till en rad allvarliga sjukdomstillstånd som hjärtinfarkt, stroke och ”fönstertittarsjuka”. Dessa och andra hjärtkärlsjukdomar ökar globalt och är den främsta orsaken till dödsfall i vår del av världen. Johan Frostegård, professor vid institutet för miljömedicin vid KI, har länge intresserat sig för åderförkalkning och vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom denna kroniska inflammation, som syns som plack på blodkärlens väggar. Placken består av döda celler och oxiderat (härsket) LDL-kolesterol (det onda kolesterolet) samt två typer av immunceller, T-celler samt dendritiska celler, som är de centrala spelarna i den här kroniska inflammationen.

Johan Frostegård

Statiner är ett vanligt läkemedel, som ofta används för att förhindra till exempel hjärtinfarkt. Även om det sedan länge är känt att statiner är inflammationshämmande har det inte varit känt om immunsystemet påverkas mer specifikt. Man har utgått ifrån att statiner fungerar så bra för att de sänker kolesterolhalten i blodet.
– Vi kan visa hur statiner kan skydda mot hjärtkärlsjukdom genom en ny specifik immunologisk mekanism och jag tror att detta kan förklara mycket av statinernas positiva effekter. För första gången kan vi visa att en immunologisk behandling vid åderförkalkning faktiskt kan fungera, säger Johan Frostegård, professor i medicin, institutet för miljömedicin vid KI samt överläkare vid akutfunktionen, Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskarna har studerat samspelet mellan de två viktigaste immuncellerna i sammanhanget, T-celler och dendritiska celler. Genom att titta på åderförkalkningsplack som kommit direkt från operationer som gjorts på människor kunde de se att oxiderat LDL-kolesterol aktiverar inflammatoriska T-celler från plack via de dentritiska cellerna. Statinerna blockerar T-cellerna och lockar i stället fram antiinflammatoriska T-celler (så kallade T-regulatoriska celler). Även de dentritiska cellerna påverkas till att bli antiinflammatoriska.

När bieffekterna av statiner diskuteras kommer risken för cancer ibland upp. I stora metastudier har man dock sett att de flesta cancerformer minskar. I den här studien upptäckte forskarna dock att statinerna hämmar genaktiverare, så kallade mikro-RNA, bland annat en viss typ som kallas let7c, som normalt sett hjälper till att dämpa tumörtillväxt. I studien spelade let7c en viktig roll för oxiderat LDL:s T cellsaktivering.

– Statiner hämmade let7c kraftfullt. Om man har en tumör där let7c har en viktig roll kanske statineffekten är negativ. Samtidigt dämpar statiner inflammation och det kan minska cancerrisken och stora metastudier visar som sagt ingen generellt ökad cancerrisk, säger han.

Forskningen har finansierats av Hjärt-Lungfonden, Vetenskapsrådet, Stockholms läns landsting (ALF), Stiftelsen Konung Gustaf V:s 80-årsfond, Reumatikerförbundet, Vinnova, AFA, Torsten Söderbergs stiftelse med flera.

Publikation

Oxidized Low-Density Lipoprotein (OxLDL) – Treated Dendritic Cells Promote Activation of T Cells in Human Atherosclerotic Plaque and Blood, Which Is Repressed by Statins: microRNA let-7c Is Integral to the Effect
Johan Frostegård, Yong Zhang, Jitong Sun, Keqiang Yan, Anquan Liu,
Journal of the American Heart Association, online 20 september 2016, doi:10.1161/JAHA.116.003976